ייעוץ ושרותי בטיחות

בש"י ייעוץ ושרותי בטיחות,  מתמחה במתן שירותים בתחום בטיחות ספורט, רישוי עסקים, בטיחות בעבודה, בטיחות אש ועוד. מרכז ההדרכה הארצי של בש"י בעל הסמכה לביצוע קורסים בתחום בטיחות בעבודה (כולל ממונה בטיחות בעבודה) וקורסים בתחום בטיחות אש.

pic4

בטיחות אש

אש, שריפה ועשן נחשבים לבעיית הבטיחות הגדולה ביותר, לא רק בתעשייה אלא גם אצלנו בבית. הנזק העלול להיגרם לדירה/ בית/ ארגון בנפש ורכוש עלול להיות עצום ולעיתים בלתי הפיך. עשן שריפה הינו רעיל ביותר ורוב נפגעי השריפות הינם נפגעים משאיפת עשן. אחריות המעסיק כלפי העובדים מחייבת אותו להעביר הדרכת אש לעובדים אחת לשנה ולתרגל אותם בכללי התמודדות עם שריפה.

pic6

בטיחות בגובה

עבודה בגובה היא הסיבה העיקרית לתאונות קטלניות בעבודה, ולכן כל עבודה בגובה מחייבת הכשרה או הדרכה מתאימה. בעת ביצוע עבודה בגובה יש לשמור על כללי הבטיחות שנקבעו בחוק ובתקנות, כגון שימוש בציוד מגן אישי או נוכחות אדם נוסף. בשנת 2007 חוקקה הכנסת את תקנת הבטיחות עבור עבודה בגובה אשר נכנסה לתוקף ב -1.11.08. בעל עסק, החוק מחייב אותך להעביר הדרכת בטיחות בגובה לכל העובדים השייכים להגדרה של עובד בגובה!

pic7

בטיחות בספורט

מנהל בטיחות בספורט מי אחראי על הבטיחות באירועי ספורט? אם הנכם עוסקים בניהול ובהפקת אירועי ספורט, כדאי שתדעו שתקנות רישוי עסקים (בטיחות במתקנים ובאירועי ספורט) מגדירות ממלאי תפקידים שיש להם תפקיד בניהול בטיחות של אירוע ספורט ומפרטות את חובותיהם. מנהל בטיחות בספורט הינו ממונה על הבטיחות בעבודה שהוסמך על ידי משרד הכלכלה לשמש כמנהל בטיחות בספורט בפרט. סעיף 6 (ג) לחוק "איסור אלימות בספורט" התשס"ח 2008 קובע כי מנהל בטיחות באירוע ספורט יהיה אחראי למילוי הוראות כל דין הנוגעות לבטיחות, וכן לקיום תנאי הרישיון או ההיתר הזמני הנוגעים לבטיחות מתקני הספורט, בהתאם להנחיות הבטיחות.

המטרה העיקרית של בש"י הנדסת בטיחות, בניהול הבטיחות וגהות בתעסוקה (Occupational safety and health) היא ליצור סביבת עבודה בטוחה ככל הניתן, שלא תגרום נזק לבריאות הפיזית או הנפשית של העובדים. יצירת סביבת עבודה בטוחה ובריאה, משפרת את ביצועי הארגון וחוסכת הוצאות רבות, אך חשוב מכך, היא עוסקת בהגנה על חיי אדם, שמירה על בריאותם, ושיפור איכות חיי העבודה שלהם.

התנהגות בטיחותית היא דרך חיים שמטרתה מניעת תאונות המתבטאת באמצעות בחירה בכללי התנהגות בטוחים, בשיקול דעת ובלקיחת אחריות.

בטיחות במוסדות חינוך היא עקרון וערך מוביל בכל הקשור לתלמידים במוסדות חינוך. מערכת החינוך תפקידה לקבוע את מדיניות הבטיחות ולהנחות את הרשויות המקומיות ובעלויות בכל הקשור לבטיחות הסביבתית במוסדות החינוך. הנחיות אלו מופצות באמצעות חוזרי מנכ"ל מנשרים והנחיות לבעלי מקצוע כמו יועצי בטיחות, מנהלי בטיחות וקב"טים העוסקים בתחום זה ברשויות.

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג-2013, נקבע, כי תכנית לניהול בטיחות, תוכן רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות.

קביעה זו, באה כדי להבטיח, כי התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות בתעסוקה, לרבות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, יבוצע בידי מי שהוכשר לכך, ומסוגל לעמוד במשימה. בש"י הנדסת בטיחות מוכשרת ובהחלט מסוגלת לעמוד במשימה בשבילך כמו בשביל כל לקוחותינו.

ממונה בטיחות אש בבתי מלון

אוכלוסיית העובדים בענפים השונים חשופה לתאונות עבודה שניתן לחלק לשני סוגים. א . סיכוני תאונה כלליים האופייניים גם לענפים אחרים. ב . סיכונים אופייניים לענף התעסוקתי שבו אנו דנים. בסווג כזה ניתן לראות שעובדי בתי מלון ובתי הארחה חשופים לסיכוני החלקה, התחשמלות, נפילות ושריפות, בדומה לתעשיות אחרות. לעומת זאת, רבים הסיכונים הייחודיים לעובדי ענף ההארחה.

ממונה בטיחות אש

תפקיד ממונה בטיחות אש, מערכות גילוי וכיבוי אש, שילוב שיקולי אש בתכנון הנדסי, עמידות אש של חלקי בניין, בניית תוכנית אש וסקר בטיחות אש, עקרונות בניית תכנית הדרכות, עקרונות התחקיר, בטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים, תיק שטח וידיעת פרק הוראת נציב.

ממונה בטיחות בעבודה

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו.

לפגישת יעוץ חינם עם המומחים שלנו