מרכז הדרכה

מרכז ההדרכה הארצי של בש"י בעל הסמכה של מנהל הבטיחות והבריאות במשרד הרווחה לתחום הבטיחות בעבודה והרשות הארצית לכבאות והצלה וכיבוי לתחום בטיחות אש. ההדרכות מוכרות כימי כשירות לממונה בטיחות בעבודה.

pic4

הדרכות למנהלים ולעובדים

בהתאם ל"פקודת הבטיחות בעבודה", תקנות "מסירת מידע לעובדים": "מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן – הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה".

pic6

רישוי עסקים

עפ"י חוק רישוי עסקים קיימים למעלה מ- 100 תחומי עיסוק שונים המוגדרים כעסקים טעוני רישוי ונדרשים בהגשת בקשה לרישיון עסק אל מול רשויות. קבוצות הרישוי בחוק מחולקות ע"פ תחומי עיסוק שונים, כגון: מפעלי תעשייה כבדה (מתכות, פלסטיק, עץ), עסקים בתחום המזון (מפעלי מזון, חברות קייטרינג, אולמות אירועים) ועסקים פרטיים (מסעדות, נגריות ומוסכים). כל עסק המוגדר עפ" חוק רישוי עסקים כטעון רישוי נדרש להגיש מסמכים ותכניות לרשות המקומית לצורך פתיחת תיק עסק ותחילת הליך רישוי עסקים.

pic7

בטיחות בספורט

מנהל בטיחות בספורט מי אחראי על הבטיחות באירועי ספורט? אם הנכם עוסקים בניהול ובהפקת אירועי ספורט, כדאי שתדעו שתקנות רישוי עסקים (בטיחות במתקנים ובאירועי ספורט) מגדירות ממלאי תפקידים שיש להם תפקיד בניהול בטיחות של אירוע ספורט ומפרטות את חובותיהם. מנהל בטיחות בספורט הינו ממונה על הבטיחות בעבודה שהוסמך על ידי משרד הכלכלה לשמש כמנהל בטיחות בספורט בפרט. סעיף 6 (ג) לחוק "איסור אלימות בספורט" התשס"ח 2008 קובע כי מנהל בטיחות באירוע ספורט יהיה אחראי למילוי הוראות כל דין הנוגעות לבטיחות, וכן לקיום תנאי הרישיון או ההיתר הזמני הנוגעים לבטיחות מתקני הספורט, בהתאם להנחיות הבטיחות.

בש"י מרכז הדרכה ארצי - מקיימת רשת ענפה של לימודי הכשרה, לימודי סיווג מקצועי והשתלמויות ועוסקת בהכשרה והדרכת עובדים. לצוות המכללה ניסיון רב בתחום ההכשרה והעשרה למוסדות וארגונים מובילים במשק הישראלי.

בעשור האחרון הולכת וגדלה הדרישה לאנשי מקצוע מיומנים בתחום ניהול בטיחות אירועים המוניים

ארגונים רבים, עיריות ומועצות, עמותות ומוסדות שונים, מקיימים אירועים המוניים (הפנינג) לרווחת הציבור ולהנאתו.

אירוע המוני יכול להימשך משעות אחדות ועד לשבועות אחדים ולהיערך באתר יחיד או במקומות רבים בעת ובעונה אחת. מופעים ואירועים אלה מאופיינים בריכוז גדול של צופים ומשתתפים שהתנהגותם אינה צפויה ותלויה בגיל, בסוג האירוע וכדומה.

לאנשים עם מוגבלויות יש קושי להשתלב בחיי היום יום בעיקר בשל העדר נגישות במרחב הציבורי. נגישות במרחב הציבורי כוללת הן את ההנגשה הפיזית כמו התגברות על הפרשי גובה, פתחים ברוחב מתאים ובתי שימוש נגישים, והן את הנגשת השירות הכוללת שילוט ברור וקריא, נהלי עבודה, התאמת נגישות למידע והתאמת נהלים, הליכים ונהגים וכיוצא באלה.

בש"י  הנדסת בטיחות מבצעת התאמות נגישות בתחומים שונים ולארגונים שונים על פי חוק. התאמה היא התוספת, השינוי או האביזר הנדרשים לעובד מוגבל כדי שיוכל לתפקד באופן יום יומי כמו שאר העובדים.

קורס נאמני בטיחות אש

מטרת הקורס: זיהוי ונטרול סיכונים ומפגעים האופייניים לגרימת דליקות ומתן מענה ראשוני במקרה של דליקה. בתוכנית: חוקים ותקנות תפקיד נאמן בטיחות אש איתור, זיהוי ונטרול מפגעים וסיכונים הגורמים לדליקות הכרות עם מערכות גילוי וכיבוי אש הכרות עם אמצעי כיבוי מטלטלים (זרנוקים, סוגי מזנקים) התאמת שיטות ואמצעי כיבוי לסוגי דליקות מבחן מסכם- עיוני תרגול כיבוי באמצעות מטף תרגול פריסה מגלגלון \תרגול פריסה קווי מים סימולציה מסכמת וסיכום הקורס

הדרכות למנהלים ולעובדים

בהתאם ל"פקודת הבטיחות בעבודה", תקנות "מסירת מידע לעובדים": "מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן – הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה".

הכנת תכנית לניהול הבטיחות

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג-2013, נקבע, כי תכנית לניהול בטיחות, תוכן רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות. קביעה זו, באה כדי להבטיח, כי התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות בתעסוקה, לרבות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, יבוצע בידי מי שהוכשר לכך, ומסוגל לעמוד במשימה.

לפגישת יעוץ חינם עם המומחים שלנו