שאלות ותשובות

האם קיימת דרישה להכנת תכנית לניהול הבטיחות באתרי בניה?

האם קיימת דרישה להכנת תכנית לניהול הבטיחות באתרי בניה?

וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת את תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) שיזם משרד התמ”ת. במסגרת ניהול בטיחות וגיהות בעבודה, ממונה בטיחות בעבודה חייב לנהל את הסיכונים במקום העבודה ולהכין תכנית לניהול בטיחות עם תכנית לניהול סיכונים. כדי לעשות זאת

האם קיימת חובת רענון למלגזה לאחר סיום קורס מלגזה?

האם קיימת חובת רענון למלגזה לאחר סיום קורס מלגזה?

לאחר סיום קורס מלגזה ועמידה בבחינה העיונית והמעשית הנדרשות על ידי משרד התחבורה, מקבלים את הרישיון נהיגה על מלגזה. עובד אשר יש בידו רישיון מלגזה, קל לו למצוא עבודה במפעלים תעשייתיים, בעיקר לצורך סידור לוגיסטי הכולל העמסה ופריקה של סחורות

מהי תכנית לניהול הבטיחות ומי רשאי להכין אותה?

מהי תכנית לניהול הבטיחות ומי רשאי להכין אותה?

בחודש אוקטובר 2012 אישרה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, את תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) אשר יזם משרד התמ”ת המטרה העיקרית של תקנה זו הנה לקבוע שיטה פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה, כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את

מהם חובותיו של המעסיק בנושא הדרכת עובדים?

מהם חובותיו של המעסיק בנושא הדרכת עובדים?

האחריות לשמירה על בריאות העובדים ולקיום הוראות בדבר בטיחות וגיהות, המפורסמים בחוקים ובתקנות, נמצאת באחריות “המחזיק במקום העבודה” או, כפי המוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה, “תופש המפעל“. “תופס המפעל” הוא מי שבפועל מנהל את המפעל. על המעביד לדאוג לסביבת עבודה בטוחה,