שירותי בטיחות וניהול סיכונים

סיכון הוא כל אירוע שכרוכה בו אי ודאות והתממשותו עלולה לגרום לנזק. ניהול סיכונים הנו תהליך של זיהוי, הערכה, היערכות ובקרה של סיכונים, אשר במידה לא יגיעו לרמת סיכון סבירה או קבילה, עלולים לגרום לאירוע בטיחות קשה.

לניהול הסיכונים קיימים שמות נרדפים כמו : הערכת סיכונים, סקר סיכונים.

סיכון – הינו תחום או מצב לא בטוח, בעיית בטיחות פנימית שאינה ניתנת לסילוק מוחלט בתחום עבודה או פעולה. למשל: חשמל מסוכן, יחד עם זאת, לא ניתן לפעול (בבית בתעשייה), ללא חשמל ולכן ננקטים כל האמצעים (מפסקי פחת, כבלים תקינים, מערכות הגנה וכדומה), על מנת לצמצם את השימוש בחשמל לסיכון קביל. דוגמאות נוספות: עבודה בגובה, עבודה מול מכונה עם חלקים מסתובבים, עבודה עם מלגזה, עבודה בתוך חלל מוקף וכדומה.

חטיבת ניהול סיכונים ובטיחות בחברת בש"י, מתמחה במתן פתרונות כוללים בתחומי ניהול הסיכונים, ניהול בטיחות ומניעת תאונות לחברות, ארגונים, רשויות מקומיות, פרויקטים ומפעלים בכל תחומי המשק ובמגזר הביטחוני.

בש"י מעמידה לרשות לקוחותיה מערך אנשי מקצוע וכלים מתקדמים, ניהוליים ותפעוליים העונים על הצורך הגובר במניעת תאונות ומזעור סיכונים כיעד בטיחותי ועסקי כאחד.

המטרה היא לתת סדרי עדיפויות לסיכונים לצורך פעולות וניתוחים נוספים. אופן הביצוע מתרחש באמצעות הערכת ההסתברות והשפעת הסיכון במידה ויתרחש כאשר כל סיכון מקבל ציון משלו. על מנת לעשות זאת אנו  מכשירים מנהלים במקומות העבודה לקבל החלטות מקצועיות בזמן אמת ולהעריך את המצב הקיים ואת מידת הסיכונים הקיימים בו להופעת תאונות ואסונות, על מנת למזער את הנזקים העתידיים, ולדעת איך להתאושש מהם ולהשתקם במהירות. תחום ניהול הסיכונים והניהול הבטיחות, מקיף נושאים רבים המשתלבים זה בזה, ופונה להיבטים תפעוליים, משפטיים, אנושיים, סביבתיים, בטיחותיים וכלכליים.

בש"י מוכרת כ"מוסד הדרכה והסמכה בבטיחות" מטעם משרד הרווחה, כולל הסמכת ממוני בטיחות, הדרכות למנהלים, אנשי אחזקה וכלל עובדי הארגון / מפעל.  בנוסף, בש"י מאושרת ומוכרת ע"י נציבות כיבוי והצלה לנושא הדרכות והסמכה בתחום בטיחות אש.

חטיבת הבטיחות בבש"י מתמחה בהכנת תכניות לניהול בטיחות בהתאם לתקנות החדשות, כולל עריכת סקרי סיכונים והערכות סיכון והתאמת פתרונות ובקרות לצמצום הסיכונים.

במסגרת תהליך העבודה נערכות הדרכות למנהלים ו/או עובדים הנוגעות ליישום אחריותם וקביעת הסיכון הקביל בפעילות.

החטיבה משמשת גם כגוף יועץ, חונך ומטמיע מוכר להנחלת ת"י 18001 לניהול בטיחות וגהות, כולל ביצוע

סקרי סיכונים, בניית כלים, הדרכה והטמעה בפעילות.

 

לחטיבת הבטיחות ניסיון מעשי רב בניהול בטיחות, בפרויקטים גדולים של בינוי, תשתיות, התפלת מים, תחבורה וכן בפעילות עם חברות רב לאומיות הפועלות בישראל.

 

לחברה ניסיון בבניית מערכי בטיחות בארגוני תעשייה, שירותים ובניה. החטיבה נוקטת בגישה פרו-אקטיבית מניעתית, המשתלבת בניהול השוטף של הארגון / מפעל או הפרויקט.

 

מתודולוגיות ניהול הסיכונים שפותחו בחטיבה, מבוססים על שיטות הנהוגות בעולמות תוכן עתירי סיכון כגון רפואה ותעופה ותעשיות תהליכיות. מומחי החטיבה הינם ברובם יועצים בכירים בעלי ניסיון רב שנים בפעילות.