מרכז הדרכה

בש"י מרכז הדרכה ארצי - מקיימת רשת ענפה של לימודי הכשרה, לימודי סיווג מקצועי והשתלמויות ועוסקת בהכשרה והדרכת עובדים. לצוות המכללה ניסיון רב בתחום ההכשרה והעשרה למוסדות וארגונים מובילים במשק הישראלי.

קורסים

קורסים בבטיחות אש

קורסי בטיחות במקומות עבודה

קורסי בטיחות בחומרים מסוכנים

קורסי בטיחות מקצועיים

קורסים ניהוליים והכשרות

 

קורסים בבטיחות אש

קורס הנדסת בטיחות

קורס תחזוקת מטפים לפי תקן 129

קורס תחזוקת מערכת ספרינקלרים לפי תקן 1928

תיק אתר/מפעל וסקר סיכונים

קורס ממונה בטיחות אש

קורס נאמני בטיחות אש

קורס יועץ בטיחות אש

קורס מדריכי בטיחות אש

קורס כתיבת תכנית לניהול בטיחות אש בארגון

קורס כבאי מפעלי

קורס אחראי על בטיחות אש בהובלה של חומרים מסוכנים

קורס בטיחות אש בבתי מלון

קורס נאמני בטיחות אש לעובדי מטבח

קורס בטיחות אש בבתי חולים

קורס אחראי בטיחות אש למעבדות

קורס בטיחות אש בבתי אבות

קורס בטיחות אש בבניין

קורס בודק פנים מפעלי למערכת ספרינקלרים לפי תקן 1928

קורס תחזוקת מטפים לפי תקן 2206

קורס תחזוקת מטפים לפי תקן 1205

קורס בודק פנים מפעלי למערכת ספרינקלרים לפי תקן 1

 

קורס הנדסת בטיחות

מטרת הקורס:

בתוכנית:

מבוא

חוקים ותקנות במערך הבטיחות

הגדרות בנושא

חוק תכנון בנייה

בטיחות בעבודות בנייה

סיכונים כלליים, מכאניים ופיזיים

סיכונים כלליים, מכאניים ופיזיים

בטיחות באחזקה

תכנון מערכות לכיבוי אש

בטיחות אש ומניעת דליקות

תכנון מערכות לכיבוי אש

סימנים טקטיים

עקרונות השרטוט והתכנון

סיכום + מבחן

*לממונה הבטיחות בעבודה הקורס מוכר כימי כשירות ע"י משרד העבודה*

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 40 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורסמותנית במספר הנרשמים

 

קורס תחזוקת מטפים לפי תקן 129

מטרת הקורס:

להכשיר תחזוקאי מטפים חוץ/פנים ארגוני, לפי תקן 129.

 

בתוכנית:

דיני כבאות

מהות האש – כימיה ופיסיקה של הבעירה

מניעת דליקות

הכרת התקנים הישראלים הרלוונטיים

הכרה יסודית של ת"י 129 חלק 1

חומרי כיבוי

הכרת הציוד ההכרחי לעבודת שירות התחזוקה

תהליך ביצוע עבודות התחזוקה

מת"י – מכון תקנים ישראלי

תחזוקה מטפים – היבטי בטיחות

השלכות משפטיות הנגזרות מאי הקפדה על בטיחות

הכרת מערך הייצור של מטפים מטלטלים

מצגת כיבוי אש

דגשים בביצוע מעשי של עבודות תחזוקה

מבחן +סיכום / תרחישים

התעודה מוכרת לצורך הסמכה ע"י נציבות הכבאות

 

*לממונה הבטיחות בעבודה הקורס מוכר כימי כשירות ע"י משרד העבודה*

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 56 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

קורס תחזוקת מערכת ספרינקלרים לפי תקן 1928

מטרת הקורס:

הכרת התקן, הכרת סוגי הפעלה למערכות כיבוי הכרת ההפרעות והסיכונים על סוגיהן השונים, שיטות אחסון.

 

בתוכנית:

חלק ראשון - הקדמה

חלות התקן

סימנים מיוחדים בתקן

הנושאים אליהם מתייחס תקן ת"י 1928

הגדרות- התקן ת"י 1928 (לפי מספור הסעיף בתקן)

מערכת כיבוי סוגי הפעלה

הגדרות למתזים

סוגי מתזים לפי אופן ההתקנה

הגדרת "הפרעות"

הגדרת סיכונים

דרישות מרכיבי מערכת המתזים

מבחן +סיכום

 

חלק שני - מתזים

כיבוי אש במים לפי ת"י 1569 חלק 1 13 NFPA = מחסנים הגדרות

גורמים המשפיעים על תכנון הכיבוי במחסנים

רמות הסיכון

אחסון במשטחים

אחסון במדפים + אחסון בתפזורת

בדיקה – (TESTING) דרישות כלליות

מערכת מתזים לכיבוי אש במים

בחינה, בדיקה, תחזוקה לפי 1928

צנרת וברזי כיבוי פרמטרים לבחינה, בדיקה ותחזוקה- ברזי כיבוי

חזרה סיכום מבחן

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 40 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

תיק אתר/מפעל וסקר סיכונים

מטרת הקורס:

הכרת דרך העבודה להכנת תיק אתר בשילוב דו"ח סקר סיכונים.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות

תוכן עניינים לתיק אתר

סקר סיכונים

פרויקט

מבנה ארגוני בארגון

סיור באתר

מבחן+סיכום

פרטים נוספים:

קהל היעד: ממונה בטיחות על העבודה, יועץ בטיחות, אחראי איכות.

היקף הקורס: 40 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

קורס ממונה בטיחות אש

מטרת הקורס:

מניעת דליקות במקום העבודה והובלת צוות הכיבוי המפעלי בשעת שריפה.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות

תפקיד ממונה בטיחות אש

מניעת דליקות

מערכות גילוי וכיבוי אש

שילוב שיקולי אש בתכנון הנדסי, עמידות אש של חלקי בניין וחומרי בניין.

בניית תכנית אש וסקר בטיחות אש למבנה, בהתאם להוראות רשות הכבאות.

איתור צרכי הדרכה בתחום בטיחות האש ובניית תכנית שנתית בהתאם.

עקרונות בבניית תכניות אימונים

עקרונות התחקיר

בטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים

תיק שטח ופרק הוראות נציב 503

מבחן מסכם

***הקורס מתקיים כפוף לדרישות נציבות כבאות והצלה במדינת ישראל***

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 35 ש"ל

פתיחת הקורס בהתאם למספר המשתתפים.

 

קורס נאמני בטיחות אש

מטרת הקורס:

זיהוי ונטרול סיכונים ומפגעים האופייניים לגרימת דליקות ומתן מענה ראשוני במקרה של דליקה.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות

תפקיד נאמן בטיחות אש

איתור, זיהוי ונטרול מפגעים וסיכונים הגורמים לדליקות

הכרות עם מערכות גילוי וכיבוי אש

הכרות עם אמצעי כיבוי מטלטלים (זרנוקים, סוגי מזנקים)

התאמת שיטות ואמצעי כיבוי לסוגי דליקות

מבחן מסכם- עיוני

תרגול כיבוי באמצעות מטף

תרגול פריסה מגלגלון

\תרגול פריסה קווי מים

סימולציה מסכמת וסיכום הקורס

***הקורס מתקיים כפוף לדרישות נציבות כבאות והצלה במדינת ישראל***

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 18 ש"ל

פתיחת הקורס בהתאם למספר המשתתפים.

 

קורס יועץ בטיחות אש

מטרת הקורס:

במסגרת הקורס נחשפים משתתפיו לחקיקה ולתקינה הקשורות לתכנון מערכות ספרינקלרים ומערכות בטיחות אש. הקורס מכשיר יועצים ללוות ולאשר תוכניות בטיחות ותוכניות למערכות כיבוי אש לארגונים ומוסדות שונים.

 

בתוכנית:

יעוץ למעביד

חובות עובד- מעביד

אחריות פלילית בעבודת היועץ

חוקי רישוי עסקים

חובות דיווח,ועדות בטיחות,גהות תעסוקתית

תהליכי רישוי עסקים

א. רשות מקומית

ב. מערכות ארגוניות- משטרת ישראל: רישוי בתי אירוח ולינה

רישוי דלק,רישוי כניסה,רישוי מבנה לשומר

בריכות שחיה,אירועים תחת כיפת השמים

תיאטרון, אולם,קולנוע, מועדון, דיסקו,מבנה רב קומות

מבחן +סיור

ג. המשך מערכות ארגוניות- רשות הכבאות

סרטים

ד. המשך מערכות ארגוניות- איכות הסביבה

ה. מערכות ארגוניות – משרד הבריאות

ו. מערך הבטיחות הארצי

מערכות ציוד מחויבות רישוי

ציוד כיבוי אש- אמצעי כיבוי שונים:

אמצעי כיבוי אוטומטיים

מילוט – פרויקט - הנדסה

תקן 18001ניהול הבטיחות

מבחן +סיכום

*לממונה הבטיחות בעבודה הקורס מוכר כימי כשירות ע"י משרד העבודה*

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 350 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

תנאי קבלה:

ממונה בטיחות המחזיק בתעודת כשירות בתוקף, מהנדס, אדריכל, הנדסאי בניין/חשמל/מכונות/אדריכלות.

ממונה בטיחות אש המחזיק בתעודת בטיחות אש המאושרת ע"י מוסד מוכר ע"י התמ"ת או הנציבות.

 

קורס מדריכי בטיחות אש

מטרת הקורס:

להקנות כלים והרגלי הדרכה על הבטיחות, כדי שיוכלו לשמש כמדריכי בטיחות.

 

בתוכנית:

פיתוח המדריך

סגנונות הדרכה

טכניקות להתמודדות עם הפרעות והתנגדויות בהדרכה

מיומנויות בהצגה יעילה של נושאי בטיחות

סרטים

סיורים

מבחנים

*** הקורס מוכר כימי כשירות לממונים על הבטיחות***

 

פרטים נוספים:

קהל יעד: ממונים על הבטיחות אש ולבעלי אישור כשירות

היקף הקורס: 32 ש"ל

מתכונת הקורס: 4 מפגשים יומיים בני 8 ש"ל שבועיות

 

קורס כתיבת תכנית לניהול בטיחות אש בארגון

מטרת הקורס:

הכשרת ממונים על הבטיחות לכתיבת תוכנית לניהול הבטיחות ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה.

 

בתוכנית:

הכרת התקנות החדשות ודרישותיהן

כלים לניהול סיכונים, כולל לוח החלטה (מטריצה של סיכוני אש), מתודולוגיה לספי חשיפה לגורמים מזיקים וניהול סיכונים מתקדם למערכות בתהליכים.

כתיבת נהלים נדרשים לתקנות

כתיבת תוכניות ניהול ספציפיות לגורמי סיכון אש עיקריים בארגון

ניהול שינויים וניהול סיכוני אש בעת שינוי

הכנת תוכנית בטיחות אש לארגון

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 48 ש"ל

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

קורס כבאי מפעלי

מטרת הקורס:

הכשרה והסמכה לתפקיד כבאי מפעלי בארגונים, בהתאם לדרישות הרשות לכיבוי והצלה. ההכשרה לתפקיד כבאי מפעלי הינה הכשרה בסיסית, הנותנת מענה למיומנויות גנריות, המשותפות לכלל הכבאים המפעליים, צוותי כיבוי מפעליים וצוותי כיבוי מפעליים מורחבים.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות

תפקיד הכבאי המפעלי

הפיסיקה והכימיה של הבערה

תורת החום

איתור וזיהוי סכנות האורבות לכבאי והמענה להן.

בטיחות + תרגול שימוש במיגון אישי

עקרונות כיבוי אש

חשמל וסיכוניו

הגנת הנשימה וחישובי צריכה במנ"פ

חומרי כיבוי אש

מטפים + תרגול

אביזרי מים

תרגול פריסה מגלגלון

תרגול פריסה זרנוקים ומזנקים

פריסת קווי מים

חבירה לכוחות ההצלה

הידראוליקה

משאבה ושאיבה- רכב סער

מערכות גילוי וכיבוי אש

עקרונות בחילוץ והצלה + תרגול

תרגול פריסת קווי מים

סדנא- עבודת צוות

סולמות- עיוני ומעשי

העלאת קווי מים לגובה

תקשורת ונדב"ר

סדנא- למידה מהצלחות

חומ"ס יסודות

עזרה ראשונה

תפקוד בתנאי לחץ

מבחן מסכם

תרגיל מסכם- כיבוי והצלה

סדנת תפישת תפקיד מסכמת- דילמות צידה לדרך

סיכום ההכשרה

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 92 ש"ל

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

קורס אחראי על בטיחות אש בהובלה של חומרים מסוכנים

מטרת הקורס:

להכשיר אחראים על הובלת חומרים מסוכנים, להתמודד בסיכוני אש בכל שלבי ההובלה.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות, ישראליים ובינלאומיים המקובלים והנהוגים בשינוע חומ"ס – ביבשה, בים ובאוויר

הכרת קבוצות הסיכון ותכונותיהן

הכרת התקנות והנהלים בנוגע לאריזות, המכלה, קשירה וטעינה של חומרים מסוכנים.

הכרת הניירת הקשורה לשילוח חומ"ס, דיווח תאונות, סימון ושילוט

הכרת וידיעה של התקנות הנהלים להתאמת כלי הרכב לייעודם

הכרת תהליכי הבעירה בחומ"ס

סיכוני הבעירה בהובלת חומ"ס

הכרת ציוד גילוי וכיבוי

עזרה ראשונה, ציוד מגן אישי (כולל תרגול)

נטרול חומרים (כולל תרגול)

אחריות משפטית

שת"פ עם גורמי החירום

נוהל התנהגות בשעת שריפה בזמן הובלת חומ"ס

תרגול כיבוי שריפה

סרטים

סיורים

מבחנים

פרטים נוספים:

קהל יעד: בעלי היתר להובלת חומ"ס.

היקף הקורס: 80 ש"ל

חובת נוכחות : 80%

מתכונת הקורס: 10 מפגשים יומיים בני 8 ש"ל שבועיות

 

קורס בטיחות אש בבתי מלון

מטרת הקורס:

להקנות למשתתפים ידע לגבי סיכוני אש הקיימים בבתי מלון.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות אש בבתי מלון

מהות האש ומאפייני סיכוני האש בבתי מלון

חוקי התכנון והבנייה הרלוונטיים

הכרת תוכנית בטיחות אש בבתי מלון

הקשר בין בית המלון לתחנת הכיבוי

סרטים

סיורים

מבחן

**לממונה הבטיחות בעבודה הקורס מוכר כימי כשירות ע"י משרד העבודה**

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 80 ש"ל

מתכונת הקורס: 10 מפגשים יומיים בני 8 ש"ל שבועיות

 

קורס נאמני בטיחות אש לעובדי מטבח

מטרת הקורס:

הקניית ידע לעובדי מטבח על הסכנות הטמונות בהן, הסיכונים הפיזיים לעובדים במטבח ולסביבה ומתן כלים להתמודדות עם פגיעות ולעבודה בטוחה במטבח.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות

היבטים משפטיים

כימיה ופיזיקה של השריפה

ציוד מגן

חומרי כיבוי ושיטות כיבוי

ציוד ומערכות לגילוי, איתור וכיבוי אש, לרבות חומרי הכיבוי ומערכות מים לכיבוי אש

סיכוני חשמל

דרכי גישה ומסלולי מילוט

שיקולי בטיחות אש בתכנון

עמידות אש של חלקי בניין וחומרי בניין

סרטים

סיורים

מבחן

** הקורס מוכר כימי כשירות לממונים על הבטיחות**

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 24 ש"ל

מתכונת הקורס: 3מפגשים יומיים בני 8 ש"ל שבועיות

 

 

קורס בטיחות אש בבתי חולים

מטרת הקורס:

הכרת נושאי הבטיחות בבתי חולים והכשרת הממונים לטיפולי מניעה בתחום בית החולים.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות בבתי חולים

הכרת הגורמים בבתי חולים

הכרת המחלקות בבתי חולים

מערכות אנרגיה של בתי חולים

בטיחות אש בחשמל

בטיחות אש במעבדות בתי החולים

בטיחות אש בחומ"ס

בטיחות אש בבתי מלאכה

ועדת בטיחות

סרטים

סיורים

מבחן

** הקורס מוכר כימי כשירות לממונים על הבטיחות**

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 80 ש"ל

מתכונת הקורס: 10 מפגשים יומיים בני 8 ש"ל שבועיות

 

קורס אחראי בטיחות אש למעבדות

מטרת הקורס:

הקניית ידע לעובדי מעבדות על הסכנות הטמונות בהן. על הסיכונים הפיזיים לעובדים ולסביבה, ומתן כלים להתמודדות עם פגיעות ולעבודה בטוחה יותר במעבדות

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות

בטיחות אש במעבדה

עבודה עם חומרים שונים

נתוני דליקות

אמצעי בטיחות אש למעבדות

אוורור

המנדף

סרטים

סיורים

מבחן

**לממונה הבטיחות בעבודה הקורס מוכר כימי כשירות ע"י משרד העבודה**

 

פרטים נוספים:

קהל יעד:מהנדסים אזרחיים בעלי 2 שנותעובדי מעבדות.

היקף הקורס:24 ש"ל

היקף הקורס:3 מפגשים יומיים בני 8 ש"ל שבועיות

 

 

קורס בטיחות אש בבתי אבות

מטרת הקורס:

הכרת נושאי הבטיחות בבתי אבות והכשרת הממונים לטיפולי מניעה בתחום בית אבות.

 

בתוכנית:

מבוא

חוקים ותקנות לבתי אבות

הכרת הגורמים בבתי אבות

הכרת המחלקות בבתי אבות

מערכות אנרגיה של בתי אבות

בטיחות אש בחשמל

בטיחות אש למחלקות הסעודיות

בטיחות אש חומ"ס

בטיחות אש בבתי מלאכה של בתי אבות

סרטים

סיורים

מבחן

** הקורס מוכר כימי כשירות לממונים על הבטיחות**

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 24 ש"ל

מתכונת הקורס: 3 מפגשים יומיים בני 8 ש"ל שבועיות

 

קורס בטיחות אש בבניין

מטרת הקורס:

הכשרת ממונה הבטיחות לעבודה מעשית בשטח, כך שיוכל להתמודד עם בעיות בבטיחות אש הקיימות או כאלה המתעוררות באתרי הבנייה.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות – תכנון ובנייה

סיכונים כלליים ומכנים

סיכוני חשמל ובטיחות אש

סיכוני אש בעבודות צנרת וביוב

תנאי סביבה המשפיעים על גילוי אש

העסקת קבלני חוץ

סקר סיכוני אש באתר בנייה (תרגול)

אחריות משפטית

ניתוח שריפות אופייניות בבניין

תוכנית בטיחות אש לארגון אתר בנייה

סיורים מקצועיים באתרי בניה

סרטים

מבחנים

** הקורס מוכר כימי כשירות לממונים על הבטיחות**

 

פרטים נוספים:

קהל יעד:מהנדסים אזרחיים בעלי 2 שנות ניסיון לפחות בתחום הבנייה/הבנייה ההנדסית. הנדסאים/טכנאים אזרחיים בעלי 3 שנות ניסיון לפחות בתחום הבנייה/הבנייה ההנדסית.

היקף הקורס: 24 ש"ל

מתכונת הקורס: 3 מפגשים יומיים בני 8 ש"ל שבועיות

 

קורס בודק פנים מפעלי למערכת ספרינקלרים לפי תקן 1928

מטרת הקורס:

הכשרת עובד בארגון לבודק פנים מפעלי של מערכות הכיבוי.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות

הכרת תקן 1928

מערכות כיבוי: סוגי מערכות וסוגי הפעלה

רמות סיכון

דרישות מרכיבי מערכת המתזים

בחינה, בדיקה ותחזוקה מעשית לפי ת"י 1928

מבחן +סיכום

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 24 ש"ל

מתכונת הקורס: 3 מפגשים יומיים בני 8 ש"ל שבועיות

 

 

 

קורס תחזוקת מטפים לפי תקן 2206

מטרת הקורס:

להכשיר תחזוקאי מטפים חוץ/פנים ארגוני לפי תקן 2206

 

בתוכנית:

דיני כבאות

מהות האש – כימיה ופיסיקה של הבעירה

מניעת דליקות

הכרת התקנים הישראליים הרלוונטיים

הכרה יסודית של ת"י 2206

חומרי כיבוי

הכרת הציוד הנדרש לבדיקות ובחינות

תהליך ביצוע עבודות התחזוקה והכרת הציוד הנדרש

מת"י מכון התקנים הישראלי

הכלים המשפטיים לבטיחות בעבודה

סיור ועבודה מעשית באתר

מבחן + סיכום

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 24 ש"ל

מתכונת הקורס: 3 מפגשים יומיים בני 8 ש"ל שבועיות

 

קורס תחזוקת מטפים לפי תקן 1205

מטרת הקורס:

להכשיר תחזוקאי מטפים חוץ/פנים ארגוני לפי תקן 1205

 

בתוכנית:

דיני כבאות

מהות האש – כימיה ופיסיקה של הבעירה

מניעת דליקות

הכרת התקנים הישראליים הרלוונטיים

הכרה יסודית של ת"י 1205

חומרי כיבוי

הכרת הציוד הנדרש לבדיקות ובחינות

תהליך ביצוע עבודות התחזוקה והכרת הציוד הנדרש

מת"י מכון התקנים הישראלי

הכלים המשפטיים לבטיחות בעבודה

סיור ועבודה מעשית באתר

מבחן + סיכום

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 24 ש"ל

מתכונת הקורס: 3 מפגשים יומיים בני 8 ש"ל שבועיות

 

 

 

קורס בודק פנים מפעלי למערכת ספרינקלרים לפי תקן 1596

מטרת הקורס:

הכרת התקן, סוגי הפעלה למערכות כיבוי, הכרת ההפרעות והסיכונים על סוגיהן השונים.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות

הכרת תקן 1596 חלק 1 NFPA 13

כיבוי מים באש לפי ת"י 1596 חלק 1 13 NFPA – מחסנים הגדרות

גורמים המשפיעים על תכנון הכיבוי במחסנים

רמות סיכון

אחסון במשטחים

אחסון במדפים + אחסון בתפזורת

בדיקה (TESTING) – דרישות כלליות

בחינה, בדיקה ותחזוקה מעשית לפי ת"י 1596

מבחן +סיכום

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 96 ש"ל

מתכונת הקורס: 12 מפגשים יומיים

 

 

קורסי בטיחות במקומות עבודה

קורס בטיחות בבתי חולים

קורס בטיחות באחזקה

קורס בטיחות באחזקה במוסדות ומפעלים

קורס בטיחות במשרד

קורס בטיחות בבתי אבות

קורס הכשרת מדריך בטיחות

קורס הנדסת בטיחות

קורס נאמן בטיחות

קורס ניהול הבטיחות ע"י תוכנית הבטיחות

קורס סיכונים כימיים וביולוגים

קורס עבודה ברעש

קורס ציוד מגן אישי

תיק אתר/מפעל וסקר סיכונים

סדנת בטיחות מניעה

 

קורס בטיחות בבתי חולים

מטרת הקורס:

הכרת נושאי הבטיחות בבתי חולים והכשרת הממונים לטיפולי מניעה בתחום בית החולים.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות בבית חולים

חוקים ותקנות בבתי חולים

הכרת הגורמים בבתי חולים

הכרת המחלקות בבתי חולים

מערכות אנרגיה של בתי חולים

בטיחות בחשמל

בטיחות מעבדות

בטיחות חומ"ס

גהות

בטיחות בבתי מלאכה

נוהלי עבודה

נאמני בטיחות מחלקתיים

ועדת בטיחות

סיכום + מבחן

*לממונה הבטיחות בעבודה הקורס מוכר כימי כשירות ע"י משרד העבודה*

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 80 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורסמותנית במספר נרשמים

 

קורס בטיחות באחזקה

מטרת הקורס:

הכרת הבטיחות לתחומי האחזקה בארגון והכרת מערכות מניעת הכשל - " מניעה לפני כשל".

 

בתוכנית:

דרישות החוק – חוקים, תקנות, תקנים ודרישות רגולטורים (כיבוי אש, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות וכיו"צב).

תורת האחזקה

תחזוקת מבנים

טיפול מונע

חומרים באחזקה

מים ומשאבות

מערכות אינסטלציה

חשמל-בטיחות

מערכות פינוי עשן

מערכות כיבוי אש בארגון

בחירת חומרים באחזקה

מיזוג אויר- מערכות מרכזיות

הזמנות, חלפים ומלאי

תמחור עבודות, בקרת איכות

התמודדות עם מצבי לחץ

פנאומטיקה הידראוליקה

בקרים מתוכנתים

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 80 ש"ל

ניתן לקיים ימי עיון מהנושאים שלעיל, על פי דרישת הלקוח.

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

 

 

קורס בטיחות באחזקה במוסדות ומפעלים

מטרת הקורס:

הטמעת נושא בטיחות באחזקה במוסדות ומפעלים ע"י מנהלים ועובדים בארגון.

 

בתוכנית:

הכרת החוקים והתקנות

הגדרת תפקידים – מבנה ארגוני

תחזוקת מניעה ותחזוקה מתקנת.

ועדת הבטיחות בארגון

נאמני הבטיחות בארגון

ממוני הבטיחות בארגון

תיק הבטיחות בארגון

מוכנות למצבי חירום

בניה ושיפוצים בארגון

תקציב

תרחישים

סיור

מבחן + סיכום

פרטים נוספים:

הקורס מיועד לממוני בטיחות, מנהלי אחזקה עובדי מח' הדרכה, איכות ואחזקה, שוחרי בטיחות.

היקף הקורס: 80 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

קורס בטיחות במשרד

מטרת הקורס:

הוספת ידע למשתתפים בנושא בטיחות בעבודה במשרדים, להביא בפני המשתתפים את הסכנות הטמונות במשרדים.

 

בתוכנית:

מבוא

הסיכונים האופייניים במשרד

נהלי בטיחות בעבודה משרדית + תרחישים

הערמה ואחסנה

בטיחות אש

הפנייה לתקנות בטיחות הנוגעות לנושא

מבחן

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 40 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

קורס בטיחות בבתי אבות

מטרת הקורס:

הכרת נושאי הבטיחות בבתי אבות והכשרת הממונים לטיפולי מניעה בתחום בית אבות.

 

בתוכנית:

מבוא

חוקים ותקנות בבתי אבות

הכרת הגורמים בבתי אבות

הכרת המחלקות בבתי אבות

מערכות אנרגיה של בתי אבות

בטיחות בחשמל

בטיחות מעבדות

בטיחות חומ"ס

גהות

בטיחות בבתי מלאכה

נוהלי עבודה

נאמני בטיחות מחלקתיים

ועדת בטיחות

סיכום + מבחן

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 80 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

קורס הכשרת מדריך בטיחות

מטרת הקורס:

הכשרת הממונה להדרכה נכונה בארגון לנושאי הבטיחות.

 

בתוכנית:

מבוא

חמשת יסודות של תקשורת אפקטיבית

תקשורת בין אישית

טכניקת "האיזון הראשונית"

"חלון ג'והארי" ועקרונות המשוב

אחריות שונה וערכים

הובלת "עיוור"

שפת גוף

סימני שפת גוף

סגנונות מנהיגות

מקורות עוצמה וסמכות

פיתוח מיומנות ניהול- כוח ועוצמה

סגנונות ניהול עפ"י פרופ' אדיג'ס

אפיוני סגנונות הניהול PAEI

שאלון לאבחון סגנון אישי- עפ"י אדיג'ס

סגנון מנהיגות "פיגמליון"

טכניקת "האיזון הקבוצתי"

הצגה יעילה של הנושא

"ניהול חקירת רצח" – התנסות

"ייצור קוביות" – התנסות

טיפול בהתנגדויות

ניהול ופיתוח עבודת צוות סינרגטית

מבחן + סיכום

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 40 ש"ל

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

קורס הנדסת בטיחות

מטרת הקורס:

בתוכנית:

מבוא

חוקים ותקנות במערך הבטיחות

הגדרות בנושא

חוק תכנון בנייה

בטיחות בעבודות בנייה

סיכונים כלליים, מכאניים ופיזיים

סיכונים כלליים, מכאניים ופיזיים

בטיחות באחזקה

תכנון מערכות לכיבוי אש

בטיחות אש ומניעת דליקות

תכנון מערכות לכיבוי אש

סימנים טקטיים

עקרונות השרטוט והתכנון

סיכום + מבחן

*לממונה הבטיחות בעבודה הקורס מוכר כימי כשירות ע"י משרד העבודה*

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 40 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנה במספר הנרשמים

 

קורס נאמן בטיחות

מטרת הקורס:

הקורס יסקור בפני משתתפיו חקיקה, תקינה והוראות מרכזיות בכל הקשור בבטיחות בכלל ובעבודה בפרט. יכשיר המשתתפים לפעול לשיפור הבטיחות והגהות בארגון ולטפל בחומרים מסוכנים.

 

בתוכנית:

מבוא ומושגים בבטיחות

ציוד מגן אישי

מיגון מכונות

אביזרי הרמה

בטיחות בחשמל

בטיחות בעבודה

דיני נזיקין

ועדות בטיחות

ארגון הבטיחות והגהות בארגון

סכר סיכונים ומפגעים

נאמן בטיחות

בטיחות אש

חומרים מסוכנים

סביבת העבודה

*לממונה הבטיחות בעבודה הקורס מוכר כימי כשירות ע"י משרד העבודה*

 

פרטים נוספים:

קהל יעד:סגל מקצועי ועובדים בארגון

היקף הקורס: 24 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים

 

 

קורס ניהול הבטיחות ע"י תוכנית הבטיחות

מטרת הקורס:

הכרת תוכנית הבטיחות והשימוש האפקטיבי לצורכי הארגון.

 

בתוכנית:

מבוא

החוק והתקנה

מבנה סקר סיכונים לפי מחלקות

מבנה ארגוני של מערך הבטיחות

הדרכה

ציוד חייב בדיקה, חומר חייב בדיקה, רשימת העובדים לבדיקות רפואיות

לוח זמנים לביצוע הוראות בסקר סיכונים ודרכי מעקב לאחר ביצוע, לוח זמנים לארגון מערך בטיחות , לוח זמנים למערך הדרכה

ביקורת (אמצעי בקרה/מניעה)

סקר סיכונים- ממצאים , מסקנות והמלצות

הציוד שחייב בבדיקות תקופתיות ומועדי הבדיקה שלו

החומרים שלגביהם קיימת חובת עריכת בדיקות סביבתיות

בדיקות רפואיות תקופתיות- דרישות החוק

סיכום+מבחן

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 96 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

קורס סיכונים כימיים וביולוגים

מטרת הקורס:

העשרה למשתתפים בנושא עבודה בחומרים כימיים יצירת סיכון בריאותי תעסוקתי הנקרא סיכון כימי. סיכונים כימיים נובעים מחשיפה לחומרי גלם, תוצרי ביניים, תוצרים סופיים ותוצרי לוואי בתהליכי עבודה שונים. את החומרים עצמם אפשר למיין לקבוצות, שבכל אחת מהן חומרים בעלי תכונות כימיות ופיסיקליות דומות, העלולים לגרום לסיכונים דומים.

 

האוויר הוא התווך העיקרי דרכו נחשפים עובדים לחומרים כימיים במשך עבודתם. החומרים מופיעים באוויר במצבים פיסיקליים שונים. חלקיקים מוצקים מסווגים כאבק, עשן, או נדפים; חלקיקים נוזליים מכונים ערפילים או אירוסול טיפתי; חומרים במצב צבירה גזי מופיעים כגזים או כאדים.

 

בתוכנית:

מבוא לכימיה אן-אורגנית ואורגנית (בהקשר הבטיחות)

תכונות ופרמטרים פיזיקאליים וכימיים

ריאקציות כימיות – עקרונות יסוד

סיווג חומרים לפי הרכב החומר ולפי סיכון

תרכובות אורגניות – סיווג

ריאקציות אופייניות בכימיה אורגנית

חקיקה ראשית, תקנים, ותקנות

סיכונים והיבטים בטיחותיים וגיהותם

הערכת מפעל למניעת/צמצום תקריות

מבחנים ומשובים

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 96 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

קורס עבודה ברעש

מטרת הקורס:

העשרה למשתתפים בנושא בטיחות בעבודות רעש והגנת השמיעה. מתן הכלים להתמודדות עם רעש, הסבר על הסכנות הכרוכות בעבודה רועשת, והכלים להגנה על השמיעה.

 

בתוכנית:

מבוא

מושגים ומונחים

רעש והשפעתו על בריאות האדם

רעש כמפגע

בקרת הרעש ומניעתו

יישום עקרונות בקרת הרעש

מיגון עקרונות בקרת הרעש

מכשור למדידת עוצמת הרעש

חוקים ותקנות בנושא בטיחות רעש

מבחן

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 24 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

קורס ציוד מגן אישי

מטרת הקורס:

עדכון ידע למשתתפים בנושא עבודה עם ציוד מגן אישי, חשיבות הציוד, התאמת הציוד לאופי העבודה ועוד.

 

בתוכנית:

מבוא

הגדרה

הדרישות מציוד מגן אישי

מטרת השימוש בציוד מגן

דוגמאות לסוגי ציוד מגן

דוגמאות לתאונות עבודה

הפנייה לחוקים ותקנות בנושא ציוד מגן אישי

סיכום

מבחן

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 24 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

תיק אתר/מפעל וסקר סיכונים

מטרת הקורס:

הכרת דרך העבודה להכנת תיק אתר בשילוב דו"ח סקר סיכונים.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות

תוכן עניינים לתיק אתר

סקר סיכונים

פרויקט

מבנה ארגוני בארגון

סיור באתר

מבחן+סיכום

פרטים נוספים:

קהל היעד: ממונה בטיחות על העבודה, יועץ בטיחות, אחראי איכות.

היקף הקורס: 40 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

סדנת בטיחות מניעה

מטרת הקורס:

הכרת אמצעי המניעה מול תרחישים.

 

בתוכנית:

מניעה במערך מיזוג

מניעה במערך חשמל

מניעה במערך שנוע

מניעה במערך אנרגיה

מניעה במערך מחשבים

מניעה במערך בבניה

מניעה במערך מכונות

מניעה במערך פסולת

מניעה במערך מחסן

מבחן+סיכום

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 40 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

 

 

קורסי בטיחות בחומרים מסוכנים

קורס אחראי רעלים

קורס בטיחות בחומ"ס

 

קורס אחראי רעלים

מטרת הקורס:

שימוש בחומרים רעילים/מסוכנים מצריך התנהלות זהירה ואחראית. ארגון אשר יש לו נגיעה בחומרים מסוכנים חייב להקצות לכך משאבים, כדי להבטיח שימוש נכון מחד ומאידך פעילות מונעת ומבוקרת.

"בעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד/העסק, באופן שיהיה בעל כל הסמכויות הדרושות לכך שיתקיים בתאגיד/בעסק טיפול מקצועי-בטיחותי בחומרים מסוכנים לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות, ולכך שיקוימו התנאים המיוחדים המפורטים בתוספת זו"

"אחראי הרעלים, יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג". (מתוך תנאים מיוחדים בהיתר רעלים תוספת שנייה חלק א', ב', ג').

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות/היבטים משפטיים

הגדרות תפקיד

מילוי טפסי בקשה להיתר רעלים

תרגיל

חומ"ס וכימיה:

חלוקה לפי קבוצות סיכון

שיטות טיפול (ע"פ חלוקה)

תאימות – תגובות וריאקציות של חומ"ס

מקורות מידע, דפי מידע MSDS/גיליון בטיחות

תכנון ואחסון חומ"ס

איכות הסביבה/חומ"ס

המפעל ומערכות החומ"ס– גילוי אש

מערכות הגנה אקטיביות

ציוד מגן אישי

סיכונים:

זיהוי והערכה

שיטות לזיהוי והערכה

ניתוח גורמי כשל והערכת נזק

ניתוח אירועי חומ"ס

תוכנה להערכת סיכונים (ALOHA)

מערך טיפול במצב חירום:

כוח אדם

צוות חירום מפעלי

אמצעים

הנהלת המפעל

תרגיל בהערכת סיכונים:

בניית תרחיש

מסקנות והמלצות

טוקסיקולוגיה וגהות תעסוקתית:

חומ"ס והשפעתו על הבריאות

דרכי חשיפה

תקני חשיפה

מבחן

*לממונה הבטיחות בעבודה הקורס מוכר כימי כשירות ע"י משרד העבודה*

 

פרטים נוספים:

הקורס מיועד לעובדים שהוסמכו לפעול מטעם המפעל כ"אחראי רעלים" בכל הקשור לטיפול המקצועי, בטיחותי תוך שמירה על איכות הסביבה וטיפול נאות ברעלים.

היקף הקורס:24 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל)כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

קורס בטיחות בחומ"ס

מטרת הקורס:

השימוש בחומרים כימיים גדל והולך משנה לשנה. חומרים כימיים נמצאים לא רק בתעשייה הכימית, אלא בכל ענפי התעשייה האחרים, כמו: טקסטיל, אלקטרוניקה, עץ, בנייה ועוד.

 

לכן חשוב להבין את אופי החומרים, צורת הטיפול בהם ואמצעי מיגון בפניהם (בין אם בסביבת העבודה ובין אם מחוצה לה - בהובלה).

 

בתוכנית:

מבוא

חוקים ותקנות

מיון החומרים המסוכנים וסיווגם, מושגי יסוד

סיכוני בריאות וסביבה

גורמים משפיעים, הערכת סיכון

בטיחות בחומ"ס

הובלת חומ"ס

רפואה תעסוקתית

סיכום+מבחן

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 96 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

 

קורסי בטיחות מקצועיים

קורס בגלילי גז

קורס בטיחות בחשמל– כולל ת"י 1419

קורס בטיחות בכלי עבודה ומכונות

קורס בטיחות משולבת לעבודה ותעבורה

קורס הפעלת מלגזות

קורס חקירת תאונות

קורס אחראי בטיחות למעבדות

קורס מבקר שנתי מקצועי לפי תקן 129

 

 

קורס בגלילי גז

מטרת הקורס:

הקניית ידע למשתתפים בנושא בטיחות בעבודה עם גלילי גזים, הכרת הסכנות הכרוכות בעבודה עם גלילי גזים, מתן כלים לעבודה בטוחה עם גלילי הגזים.

 

בתוכנית:

מבוא

פירוט סוגי גלילי הגזים

סימני ההיכר של גלילי הגזים

דרישות בטיחות לגליל

סיכוני בטיחות של גזים

הוראות עבודה עם גזים

התנהגות במצבי חירום

דוגמאות לגלילי גזים שונים ותכונותיהם

הפניה לחוקים ותקנות בנושא

מבחן

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 40 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורסמותנית במספר נרשמים

 

קורס בטיחות בחשמל– כולל ת"י 1419

מטרת הקורס:

הרחבת ידע למשתתפים בנושא בטיחות בעבודות חשמל, הכרת הסיכונים הכרוכים בעבודה עם מכשירי חשמל; ומתן הכלים להתמודדות במצבים מסוכנים ועבודה נכונה עם חשמל.

 

בתוכנית:

התקנה ובטיחות לוחות במתח נמוך

התקנה ובטיחות גנראטורים במתח נמוך

הארקות ואמצעי הגנה מפני חשמול במתח נמוך, לרבות הגנות דיגיטליות

התקנה ובטיחות מובילים, כבלים,מוליכים ומנועים

בטיחות בריתוך חשמלי

עבודות במתקנים חשמליים חיים

בטיחות בהפעלה ובבקרת ראשונית של מוצר חשמלי

מערכת U.P.S בטיחות בטעינת מצברים

בטיחות בחשמל במתך גבוה (מתח בין מוליכים העולה על 1000 וולט)

רשתות חשמל (במתח גבוה) עיליות ותת קרקעיות

סיכוני חשמל, דרגות חשמול עזרה ראשונה

תהליכי יצור מעגלים משולבים על גבי פרוסות סיליקון

תהליכי ציפוי

הגדרות סיכוני הבטיחות העיקריים בתעשיית המיקרו אלקטרוניקה ושיטות למניעתם

גהות תעסוקתית

טיפול בחומרים מסוכנים

בטיחות וגהות בתחנות שידור, קרינה אלקטרו מגנטית

מערכות גילוי וכיבוי אש באולמות ייצור, מחסני כימיקלים ולוחות חשמל

תרחישים לאירועים חריגים ונוהלי חירום

לוחות חשמל - ת"י 1419

סיור

מבחנים

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 80 ש"ל

ניתן לקיים ימי עיון מהנושאים שלעיל, על פי דרישת הלקוח.

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

 

קורס בטיחות בכלי עבודה ומכונות

מטרת הקורס:

הכרת אמצעי הבטיחות בכלי העבודה השונים ומניעת תאונות עבודה בעבודה עם כלי עבודה פשוטים.

 

בתוכנית:

מבוא

כלי עבודה חשמליים מטלטלים

עקרונות בטיחות כלליים

כלי עבודה פנאומטיים מטלטלים

עקרונות בטיחות כלליים

אמצעי מיגון

בטיחות וגהות

סיכום+מבחן

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 40 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

קורס בטיחות משולבת לעבודה ותעבורה

מטרת הקורס:

יצירת הקשר והמתאם בין בטיחות לתעבורה. מניעת התאונה הבאה.

 

בתוכנית:

חוקים, תקנות ונהלים

הנדסת תנוע/ הנדסת מבנים

חקירה ושיחזור תאונות

תקנות

פעילות מול המשטרה

תכנון וארגון מערך אחיד

כתיבת נהלים ושיטות דיווח

היבטים פסיכולוגיים ורפואיים בנהיגה

היבטים משפטיים

בטיחות בטעינה ופריקה, עבודה בגובה, שינוע, אביזרי הרמה

עזרה ראשונה

בטיחות אש

הובלות חומ"ס שינוע, הסדרי תנועה במפעל

מבחן + סיכום

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 96 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

קורס הפעלת מלגזות

מטרת הקורס:

הכרת המכשיר ודרכי הפעלתו, סכנות ונוהלי בטיחות לעבודה במלגזה, חלוקת תפקידים והגדרת הגבולות וטיפול במקרה פציעה.

 

בתוכנית:

מבוא

סווג מלגזות

הסיכונים בעבודות עם מלגזה

נוהלי בטיחות בעבודה

הגדרת סמכויות ותחומי אחריות

מערכות הזנה ותחזוקה

עזרה ראשונה

נספחים

שילוט, סימונים ורישיונות

מבחן+סיכום

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 24 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורסמותנית במספר הנרשמים

 

 

קורס חקירת תאונות

מטרת הקורס:

הכרת גורמי הכישלון האנושי , הטכני והשילוב ביניהם, ניהול החקירה באתר התאונה ומחוץ לאתר,ריכוז וניתוח הממצאים תוך התייחסות לגורמים מפריעים, הכרת החוקים והתקנות.

 

בתוכנית:

הגדרות

סוגי לתאונות

מבוא לחקירת תאונות עבודה

ממצאי ניתוח בטיחות

גורמי סיכון

חוקים ותקנות בחקירה

סיכום

הגשת פרוייקט

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 80 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

קורס אחראי בטיחות למעבדות

מטרת הקורס:

הקניית ידע לעובדי מעבדות על הסכנות הטמונות בהן. על הסיכונים הפיזיים לעובדים ולסביבה, ומתן כלים להתמודדות עם פגיעות ולעבודה בטוחה יותר במעבדות.

 

בתוכנית:

בטיחות וגהות במעבדה

עבודה עם חומרים שונים

מדידת מזהמים

נתוני דליקות

אוורור

המנדף

סיכום

מבחן

*הקורס מוכר כימי כשירות לממונים על הבטיחות*.

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 80 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

קורס מבקר שנתי מקצועי לפי תקן 129

מטרת הקורס:

הקורס יסקור בפני משתתפיו חקיקה, תקינה והוראות מרכזיות בכל הקשור בביקורת שנתית למטפים, ויכשיר את המשתתפים לפעול לפי תקן 129.

 

בתוכנית:

מבוא ומושגים בבטיחות

מבנה שרותי כבאות

מדעי האש

מטפה כיבוי

הכרה ושימושים

תרגול מעשי במטפים

תקן 129- תפקיד המבקר השנתי

תקן 129- הפרטים הנבדקים

תקן 129- בדיקות כלליות וליקויים

סיכום + מבחן

**בסיום הקורס יינתנו תעודות הסמכה למבקר**

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 16 ש"ל

פתיחת הקורס מותנית במספר המשתתפים

 

 

 

 

 

 

קורסים ניהוליים והכשרות

הכשרת מפעילי עגורנים להעמסה עצמית

הכשרת תחזוקאי מטפים מטלטלים

קורס הנדסת בטיחות

קורס מנהל תחנת דלק

קורס ממונה בטיחות

קורס ממונה/יעוץ לרישוי עסקים

קורס ניהול בטיחות בפרויקטים ובארגונים

קורס ניהול הבטיחות בבניה

קורס רישוי עסקים

קורס ניהול בטיחות באירועים המוניים

 

 

הכשרת מפעילי עגורנים להעמסה עצמית

מטרת הקורס:

בש"י מרכז הדרכה ארצי/בן דוד שאול יחד עם המכללה הטכנולוגית רופין מקיימים קורס להכשרת מפעילי עגורנים להעמסה עצמית.

 

מטרתו של הקורס לאפשר לבוגריו להפעיל עגורן להעמסה עצמית ביעילות ובבטיחות. לקבל את הידע הנחוץ לקשירת מטען להרמה ולשנע אותו בצורה נכונה ובטוחה.

 

להכיר את סוגי העגורנים להעמסה עצמית ואת אופן אחזקתם.

 

להכיר את דרישות החוק המתייחסות למפעילי עגורנים להעמסה עצמית.

 

בתוכנית:

פקודת הבטיחות בעבודה

חוק ארגון הפיקוח על העבודה

עגורן לסוגיו השונים- מרכיבים

מכאניקה-מושגי יסוד, חוזק חומרים,ייצוב

אביזרי הרמה, שיטות,איתות

בטיחות בתפעול

אחזקת עגורן

פרטים נוספים:

קהל יעד :

מפעילי עגורנים להעמסה עצמית בעלי ניסיון.

מפעילים חדשים שעבדו בהשגחתו הצמודה שלעגורנאי מוסמך לפחות שלושה שבועות והואמאשר זאת בכתב.

רשות מוסמכת: בוגר אשר סיים את הקורס ועמד בהצלחה במבחן העיוני והמעשי, יוסמך כמפעיל עגורן להעמסה עצמית- לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) התשנ"ג -1993.

התעדה :למסיימי הקורס תוענק תעודת סיום הקורס אשר העתקממנה יועבר לנציבות להסמכת המשתתף.

היקף הקורס: 56 ש"ל

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

הכשרת תחזוקאי מטפים מטלטלים

מטרת הקורס:

בש"י מרכז הדרכה ארצי/בן דוד שאול מקיים בשיתוף עם נציבות כבאות והצלה קורס עבור תחזוקאי מטפים מיטלטלים. בקורס זה בא לידי ביטוי נושא ביצוע עבודות התחזוקה של מטפים מטלטלים ע"י תחזוקאי מטפים, אשר יוסמכו ע"י הרשות המוסמכת – נציבות כבאות והצלה ויופעלו במסגרת "שרות תחזוקה" המצוי בפיקוח שוטף של מת"י-לפי תקן 129 חלק 1. התקן הישראלי ת"י 129 חלק 1 מפרט כללי בקרה שוטפת וכללי תחזוקה של מטפים מטלטלים במקום הימצאם, הרשות למילוי חוזר של מטפים, בקרה שוטפת ע"י פעולות תחזוקה, בדיקות כלליות של מטפים והליך דיווח, הגדרות לתחומי אחריות של תחזוקאי המטפים המוסמך, תפקידי שירות התחזוקה המורשה לביצוע עבודות התחזוקה שבמסגרתו מועסק התחזוקאי המוסמך.

 

בתוכנית:

דיני כבאות

הסבר על מהות האש – כימיה ופיסיקה של הבעירה

הכרת התקנים הישראלים ת"י 570 חלק 1 987,318,463,66,1212.

מתן סקירה מקיפה על חומרי הכיבוי הישימים – אבקה , גז BCF וחלופותיו, גז 2CO, קצף ומים.

הכרה יסודית של ת"י 129 חלק 1

סקירת הציוד ההכרחי הנדרש לעבודת שירות התחזוקה.

הכרת תהליך ביצוע עבודות התחזוקה לכל סוגי המטפים

השלכות משפטיות הנגזרות מאי הקפדה על כללי בטיחות יסודיים.

מניעת דליקות.

הכרת מערך הייצור של מטפים מטלטלים

ניתוח תרחישים הנוגעים לבצוע מעשי של תחזוקת מטפים.

מבחן עיוני/מעשי.

פרטים נוספים:

קהל יעד : העוסקים בביצוע עבודות תחזוקה של מטפים מטלטלים.

רשות מוסמכת:נציבות הכבאות וההצלה תאשר ותסמיך את המסיימים בהצלחה.

התעדה :למסיימי הקורס תוענק תעודת סיום הקורס אשר העתק ממנה יועבר לנציבות להסמכת המשתתף.

היקף הקורס: 56 ש"ל

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

קורס הנדסת בטיחות

מטרת הקורס:

בתוכנית:

מבוא

חוקים ותקנות במערך הבטיחות

הגדרות בנושא

חוק תכנון בנייה

בטיחות בעבודות בנייה

סיכונים כלליים, מכאניים ופיזיים

סיכונים כלליים, מכאניים ופיזיים

בטיחות באחזקה

תכנון מערכות לכיבוי אש

בטיחות אש ומניעת דליקות

תכנון מערכות לכיבוי אש

סימנים טקטיים

עקרונות השרטוט והתכנון

סיכום + מבחן

*לממונה הבטיחות בעבודה הקורס מוכר כימי כשירות ע"י משרד העבודה*

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 40 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורסמותנית במספר הנרשמים

 

קורס מנהל תחנת דלק

מטרת הקורס:

תחנת דלק הינה מפעל לחומרים מסוכנים. קורס מנהל תחנת דלק מלמד על ניהול מתחם תדלוק ומקנה את הידע וההבנה הרצויים לשם תפקיד זה ברבדים השונים.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות

כינוס, רישום ודברי פתיחה

הצגת נהלי עבודה לתחזוקת ציוד בתחנה

הכרת תחנת דלק- חומרים מסוכנים וציוד מערכות דלק

חומרים מסוכנים/ דלקים

מערכות חשמל בתחנה

הגורם האנושי- היבטים פסיכולוגיים בבטיחות, זיהוי דפוסי התנהגות מסוכנים, כולל משחקי הדמיה

יישום ניהול סיכונים בתחנה וקבלת החלטות

הצגת נושא- תרגול המנהלים להדרכת ותרגול עובדי התחנה

תכנית ניהול סיכונים

כלים להתמודדות עם מצבי קיצון בתחנה

ניהול מו"מ

רישוי עסקים

היבטים ביטוחיים לתרחישים בתחנות דלק

חשיבה יצירתית בפתרון בעיות

התמודדות עם מצבי לחץ, עומס ושחיקה

סיכום ומשוב

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 88 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

 

קורס ממונה בטיחות

מטרת הקורס:

הכשרת עובדים לתפקידי הממונה על הבטיחות בארגון (באישור ופיקוח משרד העבודה, מפקח עבודה ראשי).

 

בתוכנית:

מערכות הבטיחות והגהות:

המערכת הארגונית

גופים ומוסדות

חוקים ותקנות

אחריות הממונה

הגורם האנושי ובטיחות

תאונות עבודה

 

גורמי סיכון ותהליכים טכנולוגיים:

סיורים מקצועיים.

סיכונים כלליים,פיסיקליים ומכנים.

סיכונים כימיים וביולוגיים

סיכוני אש

תנאים סביבתיים

 

ארגון וניהול הבטיחות והגהות:

מבוא

תוכנית הבטיחות

מערך הבטיחות בארגון

נהלים והוראות

בטיחות

ועדות בטיחות

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 320 ש"ל

נדרשת נוכחות חובה לפחות ב- 85% מהמפגשים.

ניתן לשלם במספר תשלומים.

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים

 

 

קורס ממונה/יעוץ לרישוי עסקים

מטרת הקורס:

הקורס יסקור בפני משתתפיו חקיקה תקינה והוראות מרכזיות מטעם הרשויות , "הבעיות החמורות" הקיימות כיום ודרכי התמודדות עימן. יכשיר ממונים / יועצים / מהנדסים ללוות ולאשר תוכניות בטיחות לרישוי עסקים.

 

בתוכנית:

יעוץ למעביד

חובות עובד- מעביד

אחריות פלילית בעבודת היועץ

חוקי רישוי עסקים

חובות דיווח,ועדות בטיחות,גהות תעסוקתית

תהליכי רישוי עסקים

א. רשות מקומית

ב. מערכות ארגוניות- משטרת ישראל: רישוי בתי אירוח ולינה

רישוי דלק,רישוי כניסה,רישוי מבנה לשומר

בריכות שחיה,אירועים תחת כיפת השמים

תיאטרון, אולם,קולנוע, מועדון, דיסקו,מבנה רב קומות

מבחן +סיור

ג. המשך מערכות ארגוניות- רשות הכבאות

סרטים

ד. המשך מערכות ארגוניות- איכות הסביבה

ה. מערכות ארגוניות – משרד הבריאות

ו. מערך הבטיחות הארצי

מערכות ציוד מחויבות רישוי

ציוד כיבוי אש- אמצעי כיבוי שונים:

אמצעי כיבוי אוטומטיים

מילוט – פרויקט - הנדסה

תקן 18001ניהול הבטיחות

מבחן +סיכום

פרטים נוספים:

תנאי קבלה: ממונים על הבטיחות בעבודה, מהנדסים/אדריכלים הרשומים בפנקס המהנדסים/אדריכלים, בעלי 3 שנות ניסיון בתחום לפחות.

היקף הקורס: 300 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים

 

 

קורס ניהול בטיחות בפרויקטים ובארגונים

מטרת הקורס:

הכרת מערכת ניהול הבטיחות בארגון והאמצעים להקטנת תאונות העבודה בארגון.

 

בתוכנית:

הכרת החוקים ותקנות

גישות הארגון לנושא הבטיחות

הצורך ביצירת סביבה הולמת

החזון לניהול הבטיחות

יעדים לניהול הבטיחות

תפקיד המנהל כמוביל תפיסת ניהול הבטיחות

הגדרת תפקידים

כגון: תוכנית אתר, תוכנית בטיחות, תקן 18000

ועדת הבטיחות בארגון

נאמני הבטיחות בארגון

ממוני הבטיחות בארגון

תיק הבטיחות בארגון

תקשורת בין גורמי הארגון

מוכנות למצבי חירום

בניה ושיפוצים בארגון

תקציב

תרחישים

מבחן + סיכום

הקורס מוכר כימי כשירות לממונים על העבודה

 

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 96 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

קורס ניהול הבטיחות בבניה

מטרת הקורס:

הטמעת ניהול בטיחות באתרי בניה ע"י היזמים, מפקחים ומנהלי העבודה.

 

בתוכנית:

מבוא

חוק ארגון הפיקוח על העבודה

פקודת הבטיחות בעבודה

אחריות

תקנות הבטיחות בעבודה

עבודות עפר וחפירות (סוגים, תכנון וכו')

עבודות עפר וחפירות (בטיחות בעבודה ולציבור)

הכרה בבניה בחומרי נפץ

טפסות

עבודה בגובה

משטחי עבודה, פיגומים ודרכי גישה

חשמל

ציוד בניין

הרמת מטענים מכונות הרמה, שינוע ואביזרים (מגדל/ מעליות)

הרמת מטענים מכונות הרמה, שינוע ואביזרים (אמצעי שינוע, מערבלים וכו')

מניעת דלקות הריסות

ארגון אתר הבניה, תכנית ארגון בטיחות של האתר

בניה טרומית

ביטומן חם

עבודה במקום מוקף

בריאות ורפואה תעסוקתית

נוחיות וגהות כללית

מבחן סיום (בכתב ובע"פ)

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 144 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

קורס רישוי עסקים

מטרת הקורס:

להכיר את מערכי רישוי העסקים ודרישותיהם.

 

בתוכנית:

חוק רישוי עסקים

חובות דיווח,ועדות בטיחות,גהות תעסוקתית

תהליכי רישוי עסקים

רשות מקומית

מערכות ארגוניות

סיור

המשך מערכות ארגוניות: רשות הכבאות, איכות הסביבה, משרד הבריאות,

מערך הבטיחות הארצי

מערכות ציוד מחויבות רישוי

סרטים

פרויקט

מבחן

סיכום

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 100 ש"ל

כולל תדפיסים וכיבוד קל. בקורס יום (8 ש"ל) כולל ארוחת צהרים.

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

 

 

קורס ניהול בטיחות באירועים המוניים

מטרת הקורס:

הכשרת המשתתפים לתפקיד ניהול אירועים המוניים על ידי הכרת החוקים והתקנות בנושא, הכרת תחום הרישוי והבנת היבטי הבטיחות של אירועים המוניים.

 

בתוכנית:

חוקים ותקנות בנושא תכנון ובנייה

רישוי עסקים- הגורמים לתהליך הרישוי

חוק רישוי עסקים לפי פריט משטרת ישראל 7.7

חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968

צווי רישוי עסקים תשנ"ב 1995

תקנות רישוי עסקים תשס"א 2000

מערכת ניהול הבטיחות עפ"י ת"י 5688 חלק 1

היבטים בטיחותיים באירועים המוניים

סדנא לאירוע תחת כיפת השמיים

סיור באגף הרישוי- משטרת ישראל

עבודה מעשית + הגשת עבודה

מבחן סיום

פרטים נוספים:

היקף הקורס: 80 ש"ל

מתכונת הקורס: 10 מפגשים יומיים בני 8 ש"ל

 

 

השתלמויות וימי עיון

ניהול מצבי חירום ולחץ

עבודה נכונה עם קבלני חוץ

ביטוח ובטיחות

הדרכת בטיחות לעובדים

רעלים ובטיחות בחומ"ס

הכנת תכנית לניהול הבטיחות

רישוי עסקים

הכנת תיק שטח

אחריות משפטית של הדרג הניהולי לבטיחות

לחץ ושחיקה כגורם לתאונות

 

 

 

ניהול מצבי חירום ולחץ

מצבי חירום ואסון חוצים גבולות ומטילים את השפעתם בתחומי הכלכלה , החברה והתרבות. ככל שהארגון יהיה ערוך למצב זה וינהלו בצורה יעילה ,כך ניתן יהיה לצמצם את השפעת האירוע ולצאת ממנו מחוזק לאתגרים מחודשים. מנהיגות ארגונית ראויה , תאפשר לארגון יציאה ממצב אסון , תוך שיקום והתאוששות מהירים.

 

מטרות יום העיון:

 

ניהול סיכונים מניעה והכנה.

 

הכשרת מנהיגות במצבי חירום ואסון.

 

הכרת הניהול הלוגיסטי במצבי חירום ואסון :מיפוי והערכת צרכים.

 

הכרת תהליך השיקום בעקבות אסון: השלכות כלכליות.

 

פרטים נוספים:

 

היקף יום העיון: 8 ש"ל

 

היום עיון יפתח בהתאם למספר הנרשמים.

 

לממונה בטיחות בעבודה יום העיון מוכר כיום כשירות על ידי משרד העבודה.

 

 

עבודה נכונה עם קבלני חוץ

העבודה עם קבלנים זהו חלק בלתי נפרד מבטיחות בעסק, לכן חשוב לתדרך גם את הקבלנים לפחות פעם בשנה על מנת להבטיח שהם יעבדו לפי נהלי הבטיחות המקובלים בעסק.

 

מטרות יום העיון:

 

מה חשוב להעביר לקבלני חוץ-?

 

נהלי עבודה עם קבלני חוץ.

 

תעודות שכל קבלן מחויב שיהיו עליו.

 

פרטים נוספים:

 

היקף יום העיון: 8 ש"ל

 

לממונה בטיחות בעבודה היום עיון מוכר כיום כשירות על ידי משרד העבודה.

 

 

 

ביטוח ובטיחות

ביטוח אחריות מקצועית הנו ביטוח המכסה את חובתך בגין כשל בביצוע חובתך המקצועית. המדובר באירוע שמקורו במעשה רשלנות , טעות או השמטה ,שתוצאתו נזק לצד שלישי- לקוח או נפגע אחר. ביטוח אחריות מקצועית מעניק לך שקט נפשי אמיתי בכך שהוא מכסה את הנזקים שאתה עשוי חס וחליליה, לגרום אף טרם תחילת תקופת הביטוח, אך בגבולות התקופה הרטרואקטיבית המוסכמת בינך לבין חברת הביטוח.

 

מטרות יום העיון:

 

כיצד לבחור את הפוליסה הנכונה

 

מטרות הביטוח

 

למי נדרש ביטוח אחראיות מקצועית

 

מהי חשיבותו של ביטוח אחראיות מקצועית

 

פרטים נוספים:

 

היקף יום העיון: 8 ש"ל

 

לממונה בטיחות בעבודה היום עיון מוכר כיום כשירות על ידי משרד העבודה.

 

 

 

הדרכת בטיחות לעובדים

הדרכות בטיחות הוא הכלי החשוב ביותר בארגון כדי שהעובד יהיה מודע לסיכונים הקיימים במקום עבודתו וידע להתגונן בפניהם. החוק מחייב את המעסיק לדאוג לסביבת עבודה בטיחותית, להדריך עובדים על הסיכונים הקיימים ולרענן נהלי בטיחות קיימים במטרה לשמור על בטיחות ובריאות העובד.

 

פרטים נוספים:

 

היקף יום העיון: 8 ש"ל

 

לממונה בטיחות בעבודה היום עיון מוכר כיום כשירות על ידי משרד העבודה.

 

 

רעלים ובטיחות בחומ"ס

שימוש בחומרים רעילים/מסוכנים מצריך התנהלות זהירה ואחראיתוהשימוש בחומרים כימיים גדל והולך משנה לשנה. חומרים כימיים נמצאים לא רק בתעשייה הכימית, אלא בכל ענפי התעשייה האחרים, כמו: טקסטיל, אלקטרוניקה, עץ, בנייה ועוד. ארגון אשר יש לו נגיעה בחומרים מסוכנים חייב להקצות לכך משאבים, כדי להבטיח שימוש נכון מחד ומאידך פעילות מונעת ומבוקרת.לכן חשוב להבין את אופי החומרים, צורת הטיפול בהם ואמצעי מיגון בפניהם (בין אם בסביבת העבודה ובין אם מחוצה לה - בהובלה) "בעל היתר הרעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד/העסק, באופן שיהיה בעל כל הסמכויות הדרושות לכך שיתקיים בתאגיד/בעסק טיפול מקצועי-בטיחותי בחומרים מסוכנים לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות, ולכך שיקוימו התנאים המיוחדים המפורטים בתוספת זו" "אחראי הרעלים, יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ,הבטיחות שצריך לנקוט במגע עם חומ"ס ואת אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג".

 

מטרות יום העיון:

 

חוקים ותקנות/היבטים משפטיים הגדרות תפקיד

 

הכרת טפסי בקשה להיתר רעלים

 

מיון החומרים המסוכנים וכימיה שלהם

 

סיכוני בריאות וסביבה

 

מערך טיפול במצב חירום

 

תרגיל בהערכת סיכונים

 

טוקסיקולוגיה וגהות תעסוקתית

 

פרטים נוספים:

 

היקף יום העיון: 8 ש"ל

 

לממונה בטיחות בעבודה היום עיון מוכר כיום כשירות על ידי משרד העבודה.

 

 

הכנת תכנית לניהול הבטיחות

בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג-2013 נקבע כי תכנית לניהול בטיחות תוכן רק על ידי מי שיעמוד בדרישות המפורטות בתקנות. קביעה זו באה כדי להבטיח כי התפקיד של הכנת תכנית ניהול בטיחות, הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחום ניהול הבטיחות בתעסוקה, לרבות ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בתעסוקה, יבוצע בידי מי שהוכשר לכך, ומסוגל לעמוד במשימה.

 

מטרות יום העיון:

 

מטרת התקנה

 

אחריות וחובות המוטלות עלה מחזיק במקום העבודה

 

מכין התכנית לניהול הבטיחות וחובותיו

 

בדיקת התאמה ונכונות להכנת תכנית לניהול הבטיחות.

 

פרטים נוספים:

 

היקף יום העיון: 8 ש"ל

 

לממונה בטיחות בעבודה היום עיון מוכר כיום כשירות על ידי משרד העבודה.

 

 

רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים כולל מספר מטרות:

 

הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה.

 

מניעת סכנות לשלום הציבור.

 

בטיחות של הנמצאים במקום העסק.

 

מניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים.

 

הבטחת בריאות הציבור.

 

הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי הכבאות.

 

מטרות יום העיון:

 

להכיר את מערך רישוי העסקים ודרישותיהם.

 

חוק רישוי עסקים.

 

תהליכי רישוי עסקים.

 

מערכות ציוד מחויבות רישוי.

 

הכרת הארגונים (רשות הכבאות, איכות הסביבה, משרד הבריאות ,מערך הבטיחות הארצי).

 

פרטים נוספים:

 

היקף יום העיון: 8 ש"ל

 

לממונה בטיחות בעבודה היום עיון מוכר כיום כשירות על ידי משרד העבודה.

 

 

הכנת תיק שטח

תיק שטח הינו אוגדן הנדרש על ידי שירותי כבאות והצלה, הכולל בתוכו את המערך האירגוני ובטיחותי לניהול אירוע שריפה, בשגרה ובחירום.

 

מבנים רבים הפזורים ברחבי הארץ מהווים מוקדי סיכון בין אם בגלל ריבוי המשתמשים בהם ובין אם בגלל מורכבותם וריבוי המתקנים במבנה. במהלך אירוע חירום (שריפה, רעידת אדמה וכו') קיימים תנאים של חוסר מידע, לחץ בזמן, פאניקה, התמודדות עם גורמי חוץ ועוד.הפתרון הוא יצירת נוהל חירום הכולל סדר פעולות אוטומטי שיאפשר פעולה מסודרת של כל המעורבים בטיפול באירוע.

 

מטרות יום העיון:

 

הקניית כל הכלים הנכונים לבניית תיק שטח בהתאם להוראת נציב 503

 

פירוט כלל שטחי האתר (מבנה, חצרות), דרכי גישה

 

טבלאות של צוותי חירום

 

מערכות התראה וכיבוי – עמדות כיבוי, ספרינקלרים, מערכת גילוי אש ועשן וכדומה

 

פירוט של גורמי סיכון

 

תכניות בטיחות אש

 

נוהלי חירום ושגרה רלוונטיים

 

פרטים נוספים:

 

היקף יום העיון: 8 ש"ל

 

לממונה בטיחות בעבודה היום עיון מוכר כיום כשירות על ידי משרד העבודה.

 

 

 

אחריות משפטית של הדרג הניהולי לבטיחות

אנחנו שומעים יותר ויותר על תאונות עבודה, לפחות פעם בשבוע אם לא יותר, והשאלה הנשאלת היא כשיש תאונות כאלו - על מי מוטלת האחריות המשפטית? מי הם הגופים שאפשר להטיל עליהם את האחריות? האם זה מנהל המפעל? ממונה הבטיחות? נאמן בטיחות וכדומה. בית המשפט, על פי רוב, קובע שיש מספר אחראים לנזק ומנסה לחלק ביניהם את האחריות, בהתאם למקרה התביעה הספציפי.

 

מטרות יום העיון:

 

האחריות המקצועית-משפטית

 

האחריות בבטיחות בעבודה - מושגים ראשוניים

 

כלפי מי נזהר?

 

איך נעבוד נכון

 

סבירות ודרך התנהגות

 

פקודת הבטיחות בעבודה

 

האחריות הארגונית-בטיחותית

 

פרטים נוספים:

 

היקף יום העיון: 8 ש"ל

 

לממונה בטיחות בעבודה היום עיון מוכר כיום כשירות על ידי משרד העבודה.

 

לחץ ושחיקה כגורם לתאונות

מחקרים רפואיים מצאו כי אחוז גבוה ממקרי התחלואה, כולל מחלות קשות, נובעות למעשה מלחץ, מתח ושחיקה.

 

מטרות יום העיון:

 

מהם מקורות הלחץ, גורמיו וביטוייו?

 

כיצד להתמודד?

 

כיצד למנוע שחיקה ולחץ של העובדים?

 

פרטים נוספים:

 

היקף יום העיון: 8 ש"ל

 

לממונה בטיחות בעבודה היום עיון מוכר כיום כשירות על ידי משרד העבודה.

 

 

 

הדרכות שנתיות

הדרכות בטיחות לעובדים: בטיחות + בטיחות אש

נאמני בטיחות

בטיחות לעובדים בגובה

 

 

הדרכות בטיחות לעובדים: בטיחות + בטיחות אש

חשיבות רבה ולפעמים אף מכריעה, נודעת להכרת המודעות לניהול אחזקה, בטיחות, בנייה, רישוי עסקים וכד'. הידע אשר רוכשים בהדרכה יסייע בהכנת התשתית לניהול המערכות בתחומים אלה. ההדרכה הינה אחד הכלים להכרה בחשיבות המעבר בשלושת המעגלים- הביצוע, הניהול והתרבות. המרכז מאחל למשתתפיו לימודים פוריים ושהייה נעימה ולכולנו -הצלחה בהגשמת המטרה אותה הצבנו לעצמנו. מערך ההדרכה בחברתנו פועל בשני מישורים-האחד בחדר ההדרכה של החברה, השני אצל הלקוח.

 

בתכנית:

 

בטיחות- הגדרות

 

בטיחות אש

 

דרכי מילוט בזמן חירום

 

הכרת אמצעי כיבוי

 

תרגיל בהפעלת אמצעי כיבוי

 

התנהגות בזמן שריפה

 

שת"פ עם גורמי חירום חיצוניים

 

דיווח במקרה חירום

 

פרטים נוספים:

 

היקף יום העיון: 8 ש"ל

 

 

נאמני בטיחות

מטרת הקורס - הקורס יסקור בפני משתתפיו חקיקה, תקינה והוראות מרכזיות בכל הקשור בבטיחות בכלל ובעבודה בפרט. יכשיר המשתתפים לפעול לשיפור הבטיחות והגהות בארגון ולטפל בחומרים מסוכנים.

 

קהל יעד- סגל מקצועי ועובדים בארגון

 

בתכנית:

 

מבוא ומושגים בבטיחות

 

ציוד מגן אישי

 

מיגון מכונות

 

אביזרי הרמה

 

בטיחות בחשמל

 

בטיחות בעבודה

 

דיני נזיקין

 

ועדות בטיחות

 

ארגון הבטיחות והגהות בארגון

 

סכר סיכונים ומפגעים

 

נאמן בטיחות

 

בטיחות אש

 

חומרים מסוכנים

 

סביבת העבודה

 

פרטים נוספים:

 

היקף יום העיון: 24 ש"ל

 

לממונה בטיחות בעבודה יום העיון מוכר כיום כשירות על ידי משרד העבודה.