קורס כבאי מפעלי

קורס כבאי מפעלי- בפיקוח ובאישור נציבות כיבוי והצלה.

תפקידו של כבאי מפעלי הנו לתת מענה ראשוני במקרה של אירוע אש ו/ או הצלה במפעל. ובנוסף אמור הכבאי המפעלי לתת סיוע לכוחות הכיבוי עם הגעתם למקום האירוע. 

כבאי מפעלי יסייע לכוחות כיבוי והצלה ויעבוד תחת פיקודם מרגע הגעתם.

קורס כבאי מפעלי

תנאי קבלה

 • גיל 18 ומעלה.
  בוגר 12 שנות לימוד.
  מעבר בדיקה רפואית (בהתאם לנספח מצורף לתנאי הקורס).

בכוונת נציבות כבאות והצלה לקבוע את תפקיד הכבאי המפעלי כחובה, באותם מפעלים שרמת סיכוני אש שלהם הם כאלו המחייבים הימצאות בעל תפקיד זה, בכל עת שמתקיימת פעילות במפעל. 

תכנית הלימוד מגוונת מאוד וכוללת לימודים עיוניים משולבים בתרגול מעשי הכוללים הפעלת מגוון רחב של אמצעי כבוי (מטפים, זרנוקים ועוד), הפעלת רכב סער, שימוש בציוד מגן וציוד נשימה, תרגול חדירה, כבוי וחילוץ בחללים אפופי עשן.

סיוע כבאי מפעלי מתבטא ב:

 • מתן מענה ראשוני בכיבוי ומניעת התפשטות האש.

 • חילוץ והצלה ברמה בסיסית.

 • עזרה ראשונה בסיסית.

משך הקורס הוא 13 ימים כ- 122 שעות לימוד עיוניות ומעשיות, ולמסיימים בהצלחה תינתן תעודת הסמכה באישור הרשות הארצית לכבאות והצלה.

הקורס הנו בפיקוח רשות הארצית לכבאות והצלה ולכן ישנם תנאים לקבלת תעודת ההסמכה :

 • עמידה בתנאי הקדם (תנאי סף ובדיקה רפואית בתוקף).

 • השתתפות מלאה בלימודים העיוניים והמעשיים.

 • מעבר מבחנים לאורך הקורס ומעבר מבחנים מסכמים עיוני ומעשי.

מבחנים ותנאי הסמכה

נוכחות ב: 85% מהשיעורים העיוניים ו- 100% מהתרגילים המעשיים. 
מעבר בהצלחה של המבחנים והתרגילים בציון 75 לפחות.