קורס תחזוקאי מטפים מטלטלים

 • קורס תחזוקאי מטפים מטלטלים- ביצוע הכשרה ומתן הסמכה לביצוע בדיקות שנתיות ותחזוקת מטפים מטלטלים.
 • מניעת כשלים ועמידה בכללי הבטיחות.
 • העומדים במטלות הקורס ובבחינות תינתן הסמכה המוכרת ומאושרת על ידי נציבות כבאות והצלה, לביצוע בדיקות שנתיות ותחזוקת מטפים מטלטלים למוסדות וארגונים - עפ"י תקן 129 חלק 1.
תחזוקאי מטפים מטלטלים

מבין נושאי הלימוד בקורס תחזוקאי מטפים מטלטלים

 • דיני כבאות - מניעת דלקות
 • מהות האש כימיה ופיסיקה הבערה
 • הכרת תקנים ישראלים ת"י 570 חלק 1
 • תקנים למטפים מטלטלים 1212, 66, 463, 318, 987
 • הכרה יסודות של ת"י 129 חלק 1 1 ת"י 129 ח' 2
 • ת"י 1012 - דירוג כושר כיבוי מטפים מטלטלים
 • סקירה יסודית על חומרי כיבוי תכונותיהם ומנגנוני פעולתם
 • סקערת הציוד ההכרתי הנדרש לעבודות שירות התחזוקה
 • היבטיים משפטיים הנגזרות מאי הקפדה על כללי בטיחות יסודיים
 • היבטי בטיחות בתחזוקה מטפים מטלטלים
 • מפרטי תחזוקה למטפים
 • ביצוע מעשי של תחזוקת מטפים / תרגולים מעשיים
 • הכרת מערך יצור מטפים מטלטלים
 • ניתוח תרחישים הנוגעים לביצוע מעשי של תחזוקת מטפים