שירותים בתחום בטיחות והדרכה

שירותים בתחום בטיחות, גהות ואיכות הסביבה ברמה מקצועית גבוהה בהתאמה מלאה לחוק ולתקנות.

pic4

שירותי בטיחות וניהול סיכונים

שם כללי לתחום של ההגנה מפני פגיעות גוף או נזק מתמשך (הניתנים לצפייה מראש) בבני אדם. תחום הבטיחות מלווה כיום את האדם בכל אשר ילך: בבית, בדרך, במקומות העבודה והבילוי. לעתים בטיחות מוגדרת: "קיום רמת סיכונים סבירה לאור המטרה". על אף שהבטיחות נמצאת בכל אספקט של החיים, כמעט אף פעם הבטיחות אינה מטרה בפני עצמה, אלא אלמנט שנלווה לתחומים האחרים

pic6

רישוי עסקים

עפ"י חוק רישוי עסקים קיימים למעלה מ- 100 תחומי עיסוק שונים המוגדרים כעסקים טעוני רישוי ונדרשים בהגשת בקשה לרישיון עסק אל מול רשויות. קבוצות הרישוי בחוק מחולקות ע"פ תחומי עיסוק שונים, כגון: מפעלי תעשייה כבדה (מתכות, פלסטיק, עץ), עסקים בתחום המזון (מפעלי מזון, חברות קייטרינג, אולמות אירועים) ועסקים פרטיים (מסעדות, נגריות ומוסכים). כל עסק המוגדר עפ" חוק רישוי עסקים כטעון רישוי נדרש להגיש מסמכים ותכניות לרשות המקומית לצורך פתיחת תיק עסק ותחילת הליך רישוי עסקים.

pic7

בטיחות בספורט

מנהל בטיחות בספורט מי אחראי על הבטיחות באירועי ספורט? אם הנכם עוסקים בניהול ובהפקת אירועי ספורט, כדאי שתדעו חוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח-2008 (בטיחות במתקנים ובאירועי ספורט) מגדיר ממלאי תפקידים שיש להם תפקיד בניהול בטיחות של אירוע ספורט ומפרטות את חובותיהם. מנהל בטיחות בספורט הינו ממונה על הבטיחות בעבודה שהוסמך על ידי משרד הכלכלה לשמש כמנהל בטיחות בספורט בפרט. סעיף 6 (ג) לחוק "איסור אלימות בספורט" התשס"ח 2008 קובע כי מנהל בטיחות באירוע ספורט יהיה אחראי למילוי הוראות כל דין הנוגעות לבטיחות, וכן לקיום תנאי הרישיון או ההיתר הזמני הנוגעים לבטיחות מתקני הספורט, בהתאם להנחיות הבטיחות.

תאונת עבודה מחייבת בדיקה, תחקיר וניתוח לצורך הערכות מפני הישנותה מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה, 1954 – התשי"ד ומכח פקודת הבטיחות בעבודה, 1970 - התש"ל. תחקיר וניתוח תאונת עבודה יבוצע ע"י גורם בעל רקע מתאים ומינוי לביצוע תחקיר תאונה, מטעם ע"י מחזיק המקום.

בעשור האחרון הולכת וגדלה הדרישה לאנשי מקצוע מיומנים בתחום ניהול בטיחות אירועים המוניים

ארגונים רבים, עיריות ומועצות, עמותות ומוסדות שונים, מקיימים אירועים המוניים (הפנינג) לרווחת הציבור ולהנאתו.

אירוע המוני יכול להימשך משעות אחדות ועד לשבועות אחדים ולהיערך באתר יחיד או במקומות רבים בעת ובעונה אחת. מופעים ואירועים אלה מאופיינים בריכוז גדול של צופים ומשתתפים שהתנהגותם אינה צפויה ותלויה בגיל, בסוג האירוע וכדומה.

בטיחות במוסדות בריאות, הוא נושא המעסיק הן את קובעי המדיניות והן את המטפלים במערכות הבריאות בעולם כולו. משרד הבריאות פועל באמצעים רבים לקידום בטיחות המטופל והמטפל ולמניעת טעויות וכשלים מערכתיים.

אחד התנאים לקיום רמת בטיחות גבוהה הוא יכולתה של המערכת ללמוד באורח שוטף ורציף מניסיונה המצטבר, מניסיונם של אחרים ומהערכת הסיכונים לכשלים אפשריים.

בש"י הנדסת בטיחות מביאה אליכם את כל הניסיון והידע אשר הצטבר במשך עשרות שנים על פני מאות לקוחות.

ממונה בטיחות- הקמה וניהול מערך הבטיחות.

ממונה בטיחות בעבודה מוגדר בחוק כיועץ להנהלה בנושא הבטיחות והבריאות בעבודה, במפעל, המעסיק לפחות חמישים עובדים. המחוקק הטיל את האחריות לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים על “מחזיק במקום העבודה” כלומר על בעל המקום או המנכ”ל, אך הניסיון לימד כי בשל שיקולים כלכליים או שיקולים אחרים, לא תמיד מקפיד בעל המקום בשמירה על בטיחות ובריאות העובדים, ולכך נועד ממונה הבטיחות.

מנהלי בטיחות בספורט

תקנות רישוי עסקים (בטיחות במתקנים ובאירועי ספורט) מגדירות ממלאי תפקידים שיש להם תפקיד בניהול בטיחות של אירוע ספורט ומפרטות את חובותיהם. סעיף 6 (ג) לחוק "איסור אלימות בספורט" התשס"ח 2008 קובע כי מנהל בטיחות באירוע ספורט יהיה אחראי למילוי הוראות כל דין הנוגעות לבטיחות, וכן לקיום תנאי הרישיון או ההיתר הזמני הנוגעים לבטיחות מתקני הספורט, בהתאם להנחיות הבטיחות. בהתאם לחוק "איסור אלימות בספורט", התשס"ח 2008, שנכנס לתוקפו באוגוסט 2014, התנאים לקיום אירוע ספורט הינם:

נאמן בטיחות אש

באוגוסט 2010 פורמה הוראת מכר 522 מפקח כבאות ראשי הדנה בסידורי הבטיחות ובהגדרת נאמן בטיחות אש באירועים כידוע תורת האש מורכבת משלושה גורמים עיקריים והם מניעת אש, גילוי מוקדם וכיבוי. כדי למנוע התפתחות של שריפה וכן לתת מענה מקצועי ראשוני יש צורך למקצע ולשתף בעלי ידע במערך הארגוני למתן פתרונות טובים מהקיים לטיפול באירועי אש. אחד הסיכונים המורכבים והבעייתיים הינו התפרצות אש נושא מורכב ובעיתי בארגונים התוצאות של שריפות הינם עגומות והרות אסון הן לרכוש והן לנפש.

לפגישת יעוץ חינם עם המומחים שלנו