אדריכלות הנדסה ונגישות

  1. בתחילת כל פרויקט אנו מבצעים איסוף מידע כללי. אנו מתחילים בלקוח מכיוון שהוא בדרך כלל מומחה בתחומו ובנוסף אנו מתמקדים בתחקור של הגורמים המומחים השונים בצוות הפיתוח לגבי האספקטים השונים.
  1. בתחילת כל פרויקט אנו מבצעים איסוף מידע כללי. אנו מתחילים בלקוח מכיוון שהוא בדרך כלל מומחה בתחומו ובנוסף אנו מתמקדים בתחקור של הגורמים המומחים השונים בצוות הפיתוח לגבי האספקטים השונים.

   

  1. חברות פונות אלינו בשלבים שונים. בש"י מספקת  שירותי יעוץ בניהול הבטיחות. מטרתנו היא לשפר הבטיחות ובכך גם את הרווחיות, להציע ניהול מקצועי יותר ושירות לשביעות רצון הלקוח. אנו מספקים ליווי ופיקוח מומחים ואנשי מקצוע היודעים לזהות את צרכיו של האדם המוגבל ולהציע לארגון את הפתרון הטוב ביותר.  חברת בש"י הנדסת בטיחות מספקת ליווי מקצועי בכל השלבים, החל מרמת אבחון התפקוד והצרכים, מתן ייעוץ אישי ומפורט ותכנון ע"י אדריכל
  1. תקנות נגישות אנשים עם מוגבלות למבנים ומקומות קיימים נכנסו לתוקף ביום 22 ביוני 2012. על פי התקנות החדשות, מבנים קיימים וסביבתם, יחויבו בביצוע התאמות נגישות לבעלי מוגבלויות.

  התקנות מתייחסות למבנים קיימים (אשר היתר לבנייתם ניתן לפני אוגוסט 2009), המשמשים את הציבור. תקנות אלה מחייבות ביצוע בדיקת חסרים בנגישות בניינים קיימים והשלמת חסרים אלו בהדרגתיות, בהתאם ללוח זמנים הקבוע בתקנות.

  תהליך הנגשת מבנים

  • בדיקת נגישות לבניין – התקנות מכתיבות את הנושאים שיש לבדוק בבניין ומה נחשב לבדיקה מוצלחת. תהליך הבדיקה יעשה על פי טופס בדיקות ונגישות לבניין קיים. בבדיקה זו יש להתייחס גם לנושא הבעלות על הבניין ותאריך מתן היתר בניה לבניין.
  • ביצוע התאמות נגישות – התאמות נגישות מותנה בתוצאות הבדיקה. במקרים מסוימים יהיה צורך לשפר רכיב קיים ובמקרים אחרים להתקין רכיב חדש.
  • פטורים מביצוע התאמות לנגישות – במקרים מסוימים המפורטים בתקנות, ניתן לקבל פטור מלא או חלקי מביצוע התאמות נגישות.