אירועים המוניים

בש"י מעניקה לקהל לקוחותיה המקיימים אירוע המוניים ליווי וביצוע לנושאים:

כתיבת תכנית לאירוע המוני.

יעוץ בטיחות לאירוע המוני.

שירותי ניהול אירוע- אבטחה ובטיחות.

הכנת תיק אחוד (חדש).

תחום האירועים הפך נטול גבולות. היום יותר מתמיד, דורש הלקוח לספק לו את ה –WOW בכל אירוע, והמפיקים משקיעים בכך רבות לעיתים על גבול סיכון בטיחותי/בריאותי.

לאורך השנים נוצר תקן במכון התקנים , תקן 5688  עפ"י דרישות כיבוי אש, משטרה, מד"א, רשויות מקומיות ועוד

לבטיחות כל אדם הנוטל חלק באירוע.

חלק 1 – בטיחות באירועים המוניים: מערכת ניהול הבטיחות.

חלק 2 – בטיחות באירועים המוניים: דרישות.

ביישום תקן זה בנוגע לאירוע מסוים יש להפעיל לפיכך שיקול דעת, ויש לגזור מתכולת הדרישות המוצגות בו את הדרישות הרלוונטיות לאותו אירוע מסוים בהתאמה להיקפו בזמן ובמקום, להכנות ולהיערכות הצפויים לקראתו וכדומה.

 

בש"י הנדסת בטיחות,  מיישמת באירועים המוניים את דרישות תקן ישראלי 5688, תוך בניית תכנית בטיחות מתאימה, על פי דרישות המשטרה, עבודה מול רשויות בנושא הבטיחות: משטרה, רשות מקומית, כבאות והצלה וכדומה. עבודה מול קבלנים וספקי שירותים הנמצאים בשטח האירוע, ביצוע סקר סיכונים ומפגעים ומתן אישור בטיחות סופי לקיום האירוע.

בש"י מבצעת את תכנון הבטיחות באירוע ההמוני שהינו תהליך מובנה. בתהליך זה מתבצע רישום מפורט של תכולת האירוע, ועל פי מידע זה יבוצע תכנון בטיחותי המתייחס לשלושת המרכיבים של אתר האירוע ותוכנו – תשתית ומבנים קבועים באתר, תשתיות ומתקנים זמניים המוקמים לצורך האירוע בלבד ומפורקים בסיומו, ותכולת המופע-גופו.

 

בש"י מכינה לכל אירוע "תכנית בטיחות לאירוע המוני" הכוללת בתוכה סקר לניהול הסיכונים:

  • זיהוי גורמי-סיכון.
  • הערכת סיכונים.
  • הערכת הסבירות להתרחשות תאונות.
  • הערכה של תוצאות התאונות.
  • פרשנות של תוצאות החישוב.
  • בקרת סיכונים.

בש"י דואגת לטיפול בכל התחומים מול רגולטורים - משטרת ישראל וכיבוי אש.

 

יתירות בניהול הבטיחות - בש"י אינה מסתפקת באישורים פורמליים, אלא, עורכת בדיקה מקצועית בפועל של האתרים, המתקנים, המכונות והפעילויות מעבר לבדיקה הנדרשת על פי החוק.

תשתיות ואישורים - בש"י מגישה את התוכניות לאישור הרשות המקומית וכל הנדרש על פי החור, על מנת לקבל אישור מקצין תנועה במשטרת ישראל.

אירועים המוניים - תכנית בטיחות ואישורים

בש"י מעניקה לקהל לקוחותיה המקיימים אירוע המוניים ליווי וביצוע לנושאים:

 

כתיבת תכנית לאירוע המוני.

יעוץ בטיחות לאירוע המוני.

שירותי ניהול אירוע - אבטחה ובטיחות.

הכנת תיק אחוד (חדש).

תחום האירועים הפך נטול גבולות. היום יותר מתמיד, דורש הלקוח לספק לו את ה-WOW בכל אירוע, והמפיקים משקיעים בכך רבות לעיתים על גבול סיכון בטיחותי / בריאותי.

 

"עינוג ציבורי" - אירועים המוניים של מופעי תרבות, אומנות, בידור, קרקס, אמפיתאטרון, אירועים תחת כיפת השמיים וספורט, נכללים בגדר פעילותם של עסקים מסוג "עינוג ציבורי" (חוק רישוי עסקים ס' 3).

 

17.7.1995, הופעת הפרידה של להקת "משינה" שנערכה במסגרת "פסטיבל ערד", התקהלו צעירים ובני נוער רבים ליד שער הכניסה לאתר המופע. היערכות לקויה והחלטות שגויות לדוחק עד כדי אבדן שליטה. כתוצאה מן הפאניקה ההמונית שנוצרה במקום, נהרגו שלושה צעירים ונפצעו מאה ושמונה.

 

14.7.1997, במהלך אירוע הפתיחה של המכביה ה-15 באצטדיון הלאומי ברמת-גן, התמוטט גשר ארעי להולכי רגל שהוקם מעל לנחל הירקון לצורך מעבר המשלחות משטח ההיערכות אל האצטדיון. כתוצאה מן ההתמוטטות נהרגו ארבעה ספורטאים אוסטרליים ונפצעו כשבעים.

 

כללי - אירועים המוניים בהיבט הבטיחותי

ההתפתחות העצומה שחלה בשנים האחרונות בענף האירועים ההמוניים בארץ, מחייבת את העוסקים בו למקצועיות בכלל והקפדה יתרה על תחום הבטיחות. היבטים אלה רבים ומגוונים:

 

בטיחות בתכנון ובעבודות הקמה.

תפעול.

תחזוקה ופירוק של מבנים ומתקנים.

בטיחות של מכונות ומתקני משחקים.

בטיחות קהל (הכוונה, ניתוב ושליטה, סדרנות ודיילות, היערכות למצבי דוחק, מעקב התנהגות והיערכות לריסון, היערכות לאירועי חירום פנימיים ולפינוי).

בטיחות מזון.

בטיחות תחבורתית.

היערכות לאירועי חירום חיצוניים.

פעילות ליד מקווי מים ובתוכם.

פעילות בטבע.

ספורט תחרותי או אתגרי.

לוליינות.

ריחוף ופעילות בגבהים.

פעילות במתקנים המובאים לאירוע.

שעשועים: פעילות במתקני ספורט.

נוחיות, רחצה, טיפול בתינוקות.

גישה לנכים והנחיות לטיפול בבעלי חיים.

ציוד חשמל מוגן מחדירת מים בתקופת החורף (דרישה חדשה).

בדיקת מבנים זמניים ע"י גורם מקצועי בלתי תלוי מורשה, בנוסף לתכנון ופיקוח של הגורם המתכנן (דרישה חדשה).

 

שירותי בש"י טרום אירוע

הכנת תכנית בטיחות לאירוע - בש"י תבצע את תכנון הבטיחות באירוע ההמוני שהינו תהליך מובנה. יתבצע רישום מפורט של תכולת האירוע, ועל פי מידע זה יבוצע תכנון בטיחותי המתייחס לשלושת המרכיבים של אתר האירוע ותוכנו - תשתית ומבנים קבועים באתר, תשתיות ומתקנים זמניים המוקמים לצורך האירוע בלבד ומפורקים בסיומו, ותכולת המופע -גופו.

 

ביצוע תהליך ניהול סיכונים - בש"י מכינה לכל אירוע "תכנית בטיחות לאירוע המוני" הכוללת בתוכה סקר לניהול הסיכונים. בסקר זה קיימת התייחסות כל המרכיבים והפעילויות. ראייה כוללת ותכנון תגובה למצבי חירום העלולים להתפתח כתוצאה מקיומם של הסיכונים הנותרים. כל אלה ימצאו ביטוי ב"תכנית בטיחות לאירוע", שתיכתב לצורך תיעוד התכנון וקבלת הרישיון לאירוע. ניהול סיכונים הינו תהליך הקשור בניהול שוטף ומטרתו לאתר סיכונים / מפגעים , הערכת עוצמת הפגיעה או הנזק, תעדוף הטיפול בהם על פי העוצמה, הגדרות השיפור הנדרש וההשקעה הנדרשת לשיפור ובקרה על ביצוע פעילויות השיפור. ניהול סיכונים הינו גם חלק מניהול פרויקטים, מתבצע בהכנת תכנית הפרויקט ולכל אורך חיי הפרויקט, ונועד להפחית את השפעת הסיכונים על השגת יעדי הפרויקט במהלכו ובסופו. במסגרת התכנון של אירוע המוני יבוצע, כאמור, תהליך שיטתי, רב-שלבי, של ניהול סיכונים - זיהוי סיכונים וטיפול בהם במטרה לבטלם, או לפחות להפחיתם במידת האפשר בדרך זו:

 

זיהוי גורמי-סיכון - תהליך שיטתי של איתור, זיהוי ותיעוד גורמי -הסיכון הקיימים באתר האירוע ובתהליכים הקשורים בו.

הערכת סיכונים:

הערכת הסבירות להתרחשות תאונות או תקריות עקב קיומם של גורמי-הסיכון. מיצוי תרחישי תאונה או תקרית אפשריים בהינתן קיומם של גורמי-סיכון שזוהו.

הערכה של תוצאות התאונות או התקריות אם יתרחשו.

פרשנות של תוצאות החישוב, בדרך של הערכת המשמעות הערכית, הציבורית או - חישוב אינטגרטיבי של רמת הסיכון הנגזרת מן ההערכות הקודמות של הסיכון הכרוך בקיום האירוע.

בקרת סיכונים - שיקולים, החלטות, והפעלה של אמצעי בקרה (כדוגמת תשתיות ואמצעי בטיחות, חקיקה, תקנות, נהלים ואכיפה) לצורך ביטול סיכונים או הפחתתם. המבחן העיקרי להצלחתו של תהליך ניהול הסיכונים כולו, הוא מבחן הביצוע של ההחלטות הלכה למעשה.

מערכת ניהול בטיחות ובריאות - בש"י מכינה עבור כל אירוע בפיקוחה, מערכת לניהול בטיחות ובריאות, הכולל מערך מתן עזרה ראשונה וטיפול רפואי. בש"י תכין הנחיות מפורטות להכנת ציוד ואיוש מתאים לצורך מתן עזרה ראשונה לצוות העובדים באתר האירוע (על פי דרישות פקודת הבטיחות בעבודה), וכן לטיפול בקהל (בהתאם לדרישות מד"א). באירועים גדולים יש צורך לא רק במגישי עזרה ראשונה הנמצאים בשטח, אלא גם בקיום תחנות למתן עזרה ראשונה ואף מרפאות זמניות באתר, וכן שטחי טיפול רפואי למקרה חירום, ולהתקין שילוט (עם תאורה בשעות החשכה) המכוון את הקהל למיקום תחנות העזרה הראשונה והמרפאות. בנוסף, תכין בש"י, תכנית פינוי מתועדת לקבלת טיפול רפואי המציינת את המרכזים הרפואיים הקרובים לאתר, את מסלולי הנסיעה והגישה אליהם, וכן טלפונים לצורך יצירת קשר עם גורמים הנותנים שירותי חירום בעת אירוע (מגן דוד אדום, בית חולים קרוב וכדומה).

 

טיפול מול רגולטורים - משטרת ישראל וכיבוי אש

אנשי מקצוע בבטיחות - בש"י תוודא כי לכל הגורמים העוסקים בנושא הפקה והקמת האירוע יהיו בעלי הרשאות, הסמכות, השכלה וכישורים מתאימים (הכול לפי העניין ובהתאם לדרישות החוק ו/או הרשות המקומית) שיש להם את האחריות והסמכות המקצועית על היבטי הבטיחות השונים של קיום האירוע. כגון: מהנדס אזרחי ("קונסטרוקטור"), מהנדס חשמל, יועץ לסיכוני אש וכדומה.

 

יתירות בניהול הבטיחות - בש"י אינה מסתפקת באישורים פורמליים, כגון: קבלת רישוי ואישורי פעולה, אלא - בנוסף להם - עורכת בדיקה מקצועית בפועל של האתרים, המתקנים, המכונות והפעילויות. כך, למשל, אם מופעל באתר גנראטור תקין, שיש לו את האישורים הנדרשים, נדרש ע"י בש"י לבדוק אותו שוב באתר על-ידי מהנדס חשמל כדי לוודא את תקינותו.

 

תכולת האירוע - בש"י מבצעת רישום מלא ועדכני של כל האתרים בהם אמורות להיערך פעילויות כלשהן במסגרת האירוע ההמוני, ושל כל המופעים והפעילויות האמורים להיערך בו - כולל הערכת מספר המשתתפים והצופים בכל פעילות. הרישום כולל כם מתקנים זמניים, תכולת ותוכן המופעים, מתקני מזון, רוכלים ועמדות מכירה, מתקני שעשועים לילדים, שירותים (נוחיות), היבטי תחבורה ותעבורה (חניה, דרכי תעבורה וכדומה), מחסנים ואכסון וכדומה. בש"י מוודאת קיום תקף של כל האישורים והרישיונות הנדרשים - במיוחד לגבי אתרים קבועים (כגון רישיון עסק), מכונות ומתקנים (כגון תסקירי בדיקה של בודקים מוסמכים) ופעילויות הדורשות רישוי (כגון משירותי הביטחון).

 

תשתיות ואישורים - בש"י מבצעת תכנון של תשתיות, דרכים ומתקנים זמניים, ומגישה את התוכניות לאישור הרשות המקומית כאשר הדבר נדרש. תכנון של אתרי חנייה ודרכים זמניות (לצרכי גישה או מילוט) חייב לקבל אישור מקצין תנועה במשטרת ישראל.

 

ריכוז מסמכי אישורים - בש"י מרכזת ושומרת את כל טפסי הבדיקות שנערכו למתקנים, אישורים והיתרים הנחוצים להפעלתם, תעודות כשירות והסמכה של המפעילים כמו גם ואישורי הרשויות הנדרשים עבור משטרת ישראל וכיבוי אש.

 

 

אינטגרציית הבטיחות של גורמים פנימיים וחיצוניים באירוע המוני

ביצוע תחקיר למניעת ניגוד תכניות לביצוע בתאריכי האירוע - בש"י מנהלת תחקיר מעמיק על מנת לדעת אם קיימות תכניות לביצוע פעולות הרחבה, בינוי או שיפוץ באתר המיועד לביצוע האירוע שמועדן חופף למועד האירוע ההמוני, ואם קיימות תכניות כאלה נדרש לבחון את השלכתן על בטיחות האירוע ולקבוע דרכים להפחתת הסיכונים הנגזרים מכך.

 

בדיקת תשתיות ועומסים - בש"י מוודאת כי תכולת המופע המתוכנן אינה יוצרת על תשתית ועל מבנים קבועים עומסים חריגים, אשר התשתית והמבנים אינם מתוכננים ומאושרים לעמוד בהם. בדיקת שילוב הקמה / בנייה במקום האירוע ואימון המופיעים בו - נדרש לבדוק אם קיים צימוד מסוכן, בזמן ובמקום, בין תהליכי הקמה של מתקנים זמניים לטובת האירוע, לבין אימונים ותרגולים של משתתפי האירוע.

 

סתירות בדרישות גורמים שונים - על מנת לבצע התהליך באופן שוטף, יש צורך בידע מקצועי רחב, בנושא דרישות שונות המוכתבות על ידי גורמים שונים. בש"י דואגת לאתר סתירות בין דרישות של גורמים שונים, ואם מזוהות סתירות כאלה - למצוא להן פתרון מוסכם בשלב התכנון.

 

פירוק אזור האירוע והחזרת המצב לקדמותו - בש"י מוודאת כי מנהלי האירוע יקבלו את כל המידע לגבי בקרה בטיחותית וביצוע הפעילות הקשורות לפירוק מתקנים זמניים בתום האירוע, סילוק פסולת כתוצאה מקיום האירוע וחומרים מסוכנים מן האתר, על מנת להשיב את האתר למצבו המקורי, ולמנוע השלכות סביבתיות לאורך זמן. בש"י מנחה את מנהלי האירוע לגבי הנדרש מהם לעניין זה ומשלבת בתוכנית העבודה תהליך ברור ומוסדר לצורך פירוק ופינוי, על מנת שגורמי ניהול האירוע יוכלו לדעת באופן נהיר מה נדרש מהם וכיצד לבצע.