בטיחות אש

 • הדרכות - בש"י מבצעת הדרכות כיבוי אש במקומות עבודה, ארגונים, רשויות וכלל האוכלוסייה, ע"י מדריכים מוסמכים ומאושרים ע"י רשות הכיבוי. ההדרכות מועברות באמצעות מצגת איכותית, בשילוב סרטונים ואמצעי המחשה, כמו כן ניתנת התייחסות לציוד הקיים במקום העבודה. בסיום ההדרכה ישלח אישור כתוב וזאת בהתאם לדרישות רשות הכיבוי.

נושאי הדרכת בטיחות אש

 • נתונים כלליים –תאונות עבודה בארץ, מושגי יסוד בבטיחות : תאונת עבודה, גהות מחלת מקצוע, סיכון ומפגע וכדומה.
 • מהות האש, משולש (מרובע) האש (הגורמים לבעירת האש), ושלושת שיטות הכיבוי.
 • התמודדות עם שריפה.
 • גורמים המציתים.
 • סוגי הדליקות, התנהגות החום והעשן וההתנהגות בזמן הדליקה.
 • מערכות לגילוי וכיבוי אש, ציוד לכיבוי אש (מטפים, עמדות כיבוי, מערכת גילוי אש ועשן, ספרינקלרים), הפעלת ציוד מגן בזמן שריפה.
 • שיטות כיבוי (בידוד, השנקה וקירור).
 • תרגול כיבוי אש בעזרת מטפה- מצבי חירום וכללי התמודדות עם מצבי חירום. פינוי אנשים במקרה חירום.
 • בטיחות בחשמל ומניעת שריפות חשמל.
 • אישור כיבוי אש בתעשייה - בש"י מטפלת במתן אישורי כיבוי אש לתעשייה, למקומות עבודה ולכל דורש הטיפול כולל עבודה מול הגורמים השונים עד קבלת אישור כיבוי אש כנדרש.
 • תכנית בטיחות אש - בש"י מגישה תכניות בטיחות אש בעת בנייה חדשה / תוספת או בהתאם לדרישות הלקוח, התוכנית כוללת את דרישות כיבוי אש כגון: מע' גילוי וכיבוי, ציוד כיבוי, פתחי אוורור לעשן, יציאות חרום ומעברים, מרחקי מילוט וכד'. התוכנית מבוצעת בהתאם לחוק התכנון והבניה, זאת עד קבלת אישורים כנדרש
 • לקוחות החברה- מוסדות, חברות ביטוח, בתי מלון, קופות חולים, בתי חולים, קיבוצים, מפעלים תעשייתיים, משרד הביטחון (ספקי משרד הביטחון), תעשייה אווירית, תע"ש ובניינים גבוהים (טריומף, רשת מפעלי נייר, הוד לבן, תמי, ביטוח מגדל, קיבוצים שונים, צורון), עיריות  ועוד. מגוון השירותים של החברה מונחים ע"י תקנים מקומיים ובינלאומיים. למערכת נגישות למעבדות בדיקה, כוח אדם של מומחים, מהנדסים, ממונה בטיחות ומערך הדרכה ארצי בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל-אביב.