בטיחות מוסדות חינוך

מוסדות חינוך רבים ממוקמים במבנים ובחצרות שאינם עומדים בדרישות הבטיחות המצוינות בחוזר מנכ"ל להבטחת הבטיחות במוסדות חינוך.

תהליך הרישוי למוסדות אלה כרוך בעריכת מבדק בטיחות מקצועי. מבדק זה נותן מענה לשאלה האם הפערים הקיימים בין התשתית שבה ממוקם המוסד החינוכי לבין המפורט בחוזר מנכ"ל עלולים להוות מקור סכנה לשוהים במוסד.

משרד החינוך מנחה את יחידות המשרד ומייעץ להם בכל תחומי הבטיחות במקצועות השונים כמו למשל: חינוך גופני, מדעים, פעילות חוץ ועוד.

 • בשנים האחרונות גוברת המודעות לבטיחות התלמידים בסביבת הלימודים במוסדות החינוך. משרד החינוך אימץ את עקרונות התקנים לניהול איכות (ת"י 9001:2000 ISO) וניהול בטיחות (ת"י 18001 OHSAS) במסגרת זו, החל המשרד לדרוש מבעלי מוסדות חינוך ומהשלטון המקומי לערוך מבדקי בטיחות שנתיים במוסדות החינוך.

  דרישות הבטיחות הגבוהות של משרד החינוך מחייבות כי אחת לשנה - תיערך ביקורת במוסד החינוכי ע"י מנהל הבטיחות - במטרה לשפר את הבטיחות.

  גדרות, חלונות, מדרגות, נקודות וחיבורי חשמל, מכשירים ואביזרים בכיתה, מעבדה ובמטבח, חומרי ניקוי, נדנדות – כל אלו עלולים להוות מפגע בטיחותי. באמצעות בדיקה והדרכה ניתן להציע התאמות לתקנים ולהנחיות, ובזאת להקטין באופן משמעותי את הסיכון לשלומם של ילדינו.

  המבדק הינו בקרה מדגמית האמורה לבחון במידת האפשר שאכן הרשויות קיימו את הנחיות חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות. כלומר, תפקיד הבדיקה המבוצעת ע"י יועץ מוסמך, לבדוק אם בשטח קוימו הוראות הבטיחות הרשומות בחוזר מנכ"ל ומחייבים מוסד חינוך, בית ספר או גן ילדים, הן בתכניות והן בביצוע הפיזי.

  בש"י הנדסת בטיחות הינה גורם מוסמך המבצע מבדק פנימי וחיצוני של מוסדות חינוך, מאתר ליקויים בטיחותיים ופערים בין התקנים וההנחיות למצב הקיים בשטח, מפיקים דו"ח מסכם, המפנה אתכם לגורמים המתאימים לצורך טיפול בליקויים ותיקונם.

  צוות המגיע מטעם בש"י הנדסת בטיחות, מורכב מאנשי מקצוע בתחומי ההנדסה, הרפואה, הבטיחות, הביטוח והמשפט.

  ראייה רב מערכתית זו מאפשרת לנו לנהל פעילות לצד מבדקי הבטיחות , בכל רחבי הארץ, ולספק שירות לגורמים רבים בתחום החינוך.

  בש"י מבצעת את הנדרש על פי חוזר מנכ"ל (5), אשר העביר הנחיה לכל מוסדות החינוך:

  • לימוד ההנחיות והתקנים החדשים מול המבנה הקיים.
  • הערכת הסיכון בעזרת יועץ בטיחות כדי להבין את הפערים הקיימים, מעבר להיבט הפורמאלי
  • בחינת חלופות אפשריות, כולל עלויות, לטיפול בשיפור המצב הקיים (כגון שינויים באכלוס או במבנה)
  • בניית תכנית עבודה (לעתים רב-שנתית) ליישום חלופות נבחרות
  • קבלת חוות דעת של יועץ בטיחות, הממליץ על פתרונות.