הדרכות למנהלים ולעובדים

בש"י מרכז הדרכה, מקיים הדרכות בתחום הבטיחות לעובדים ולמנהלים, לפי צרכים ודרישות החוק. תכנית עבודה מפורטת לתחום ההדרכות, מגדירה את נושאי ההדרכה, תאריכים לביצוע ההדרכה והקבוצה אותה יש להדריך לאותו תחום.

בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, הכירו בחשיבות של הדרכות בטיחות וחוקקו חוקים ותקנות באשר להדרכת העובדים בנושא. הניסיון מלמד כי הדרכת בטיחות היא אחת מאמצעי המניעה היעילים ביותר למניעת תאונות עבודה ונזקים כלכליים ולשמירה על בריאות העובדים.

מחקרים שנעשו בתחום מעידים כי הסיבה העיקרית להתרחשות של תאונות עבודה הן חוסר ידע של העובדים באשר לסיכונים הקיימים בעבודתם וחוסר הקפדה על כללי הזהירות ועבודה נכונה.

 “מחזיק במקום העבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום שבו מועסק העובד והוראות עדכניות לשימוש ולהפעלה בטוחה של הציוד וחומרי העבודה במקום”.

את ההדרכות יש לבצע באופן תקופתי – לפחות פעם בשנה. ממונה הבטיחות בעבודה יקבע נהלי בטיחות, ימנה צוות חירום, יחליט מהם הנושאים השונים בהם יש להתמקד בהדרכות ובמקרה הצורך ובהתאם לתנאי השטח ולבקיאות העובדים גם ימליץ לבעל העסק אם כדאי לבצע הדרכות בטיחות נוספות במהלך השנה מעבר לדרישה המינימאלית.

החוק מחייב כל מעסיק להעביר הדרכות בטיחות לעובדיו! בסעיף שלוש בתקנות של הדרכות עובדים מדגיש המחוקק כי “מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכות עבודה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא כי כל עובדיו בקיאים מודעים לסיכונים בעבודה, מבינים היטב את אמצעי הזהירות ופועלים לפיהם. הדרכות בטיחות יינתנו לעובדים לפחות אחת לשנה”.

הדרכות בטיחות יינתנו לעובדים במפעל באמצעות מדריך שאושר לתפקיד על ידי מפקח עבודה ראשי במשרד התמ”ת.

 

תחומי ההדרכה, קורסים וימי עיון:

 • נאמני בטיחות.
 • ימי כשירות לממונים על הבטיחות.
 • בטיחות למנהלי עבודה.
 • הדרכות בטיחות לקבלנים.
 • בטיחות לעובדי תחזוקה .
 • בטיחות במעבדות כימיות, רפואיות וביולוגיות.
 • מכונות ואביזרי הרמה.
 • בטיחות בעבודות בגובה.
 • בטיחות בעבודות שטיפה בלחץ גבוה.
 • מיגון מכונות.
 • חומ"ס.
 • איכות הסביבה.
 • גהות תעסוקתית.
 • ארגונומיה תעשייתית.
 • בטיחות בעבודות חשמל.
 • בטיחות אש – כולל תרגולים מעשיים.
 • רשות הסמכה לעגורנים ואתתים.
 • רעש והגנת השמיעה.
 • ציוד מגן אישי.
 • הגורם האנושי.
 • בטיחות מבוססת התנהגות.
 • ביצוע ניטור חומרים ורעש.
 • עבודה בגובה עפ"י התקנה החדשה.