מבדקה, מעבדות ומכון רישוי

  1. מתקני ספורט עלולים להיות בעלי רמת סיכון גבוהה לגרום לפציעה ואפילו מוות במקרים מסוימים. מאוד חשוב לבצע בדיקות בהעמסת משקלים על פי ת"י 5515 אשר מאפשרות למהנדסים להגדיר רמת הבטיחות במתקן.
ת"י 5515 מורכב ממספר חלקים כאשר כל אחד מן החלקים מתייחס לסוג שונה של מתקנים.

מבדקה – בתחום הספורט

בדיקת תכניות להגשה לרגולטורים- כבאות, משטרה וכד'

בדיקת תכניות למתקני ספורט- למשרד הכלכלה

בדיקת תיקי שטח

בדיקת תיקי מתקן

תיק אחוד

  1. מתקני ספורט עלולים להיות בעלי רמת סיכון גבוהה לגרום לפציעה ואפילו מוות במקרים מסוימים. מאוד חשוב לבצע בדיקות בהעמסת משקלים על פי ת"י 5515 אשר מאפשרות למהנדסים להגדיר רמת הבטיחות במתקן.

ת"י 5515 מורכב ממספר חלקים כאשר כל אחד מן החלקים מתייחס לסוג שונה של מתקנים.

 

 

  1. תיק מיתקן מכיל בתוכו פירוט דרישות, תכניות תרשימים ואישורים, אשר מפרטים את מיתקן הספורט, מי הם בעלי התפקידים בו, תיעוד הפעילויות המתבצעות בו ולרבות תכנית בטיחות, אשר יהווה בסיס למטרות הבאות:

המלצה למשרד הכלכלה למתן רישיון עסק למתקן הספור

תכנית לקיום אירוע ספורט ואירוע ספורט מוסדר

תיק המתקן מיועד לסייע הן למי שמתמנה כמנהל אירוע הספורט / ממונה הבטיחות בספורט והן למנהל המתקן, האמור לתחזק את המתקן ולשמור על תקינותו באופן שוטף.

 

תיק המתקן כולל, תרשימי המתקן , כלל הכניסות, יציאות, היכן שערי חירום, מהם מסלולי ההגעה ופינוי לרכבי חירום. אישורים לבדיקות בעלי מקצוע של כלל המערכות הקיימות במתקן , כגון: אישור מערכות החשמל, חוזק ויציבות המבנה, וכיו"ב.

  1. עריכת תיק מיתקן

תיק מיתקן יערך על ידי מי שאושר על ידי מפקח העבודה הראשי והוא מנהל בטיחות בספורט.​

 

עדכון תיק מיתקן

תיק המתקן הכולל את כל האישורים והתרשימים המופיעים בו יעודכן באופן שוטף. חובה שתיק המתקן ימצא במתקן הספורט בכל עת באוגדן מודפס ויהיה נגיש לכל בעלי התפקידים.

תיק אחוד

תיק המאגד בתוכו את כל הנושאים עבור הרשות הלאומית לכבאות והצלה, איכות הסביבה ובריאות.