מוסדות בריאות

גודלו ומורכבותו של בית החולים מצריכים מתן הוראות מיוחדות במניעת דליקות כולל הפרדות מתאימות היוצרות אזורים מוגנים, אגפי אש, וכן ציוד ומתקני גילוי וכיבוי אש שיאפשרו גילוי וטיפול מהיר באירוע כולל פינוי חולים על ציודם.

מטרת המערך לבטיחות בכלל ובבתי חולים בפרט,  הינו הקטנת מספר אירועי הבטיחות באמצעות יצירת תרבות בטיחות במוסדות רפואיים – כלל בתי החולים והמרפאות בקהילה.

בית החולים, מטבע פעילותו, כולל צוותים רפואיים, צוותי אחזקה, מעבדות ומבקרים רבים בנוסף על החולים עצמם שהם כאמור מוגבלים במידה זו או אחרת, בכל אירוע יהיה צורך לטפל בפינוי כמות גדולה של בני אדם, לכן התפיסה של חלוקת בית החולים לאגפי אש קומתיים, תאפשר פינו מאגף האירוע לאגף סמוך, באותה קומה, המוגן על ידי אלמנטים בעל זמן עמידות אש מתאים המאפשר בידודם מפני חום ועשן לזמן סביר עד גמר הטיפול באירוע.

בש"י הנדסת בטיחות, עוסקת במגוון הנושאים הקשורים לבטיחות וגהות תעסוקתית ופועלת בתחומים אלה בבתי החולים.

פעילות בש"י הנדסת בטיחות, נגזרת מהוראות החוק והתקנות ומטרתה ליצור סביבת עבודה בטוחה, למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע ולאפשר לעובדי המרכז הרפואי ''לחזור הביתה בשלום''.

בש"י הנדסת בטיחות, שמה לה למטרה להוות גורם מנחה ומייעץ על מנת לסייע למנהלי ולעובדי המרכז הרפואי לבצע את הפעילויות הנדרשות מהם, תוך שמירה על בטיחותם ובריאותם.

בתהליך ליווי, ייעוץ וניהול מערך הבטיחות במוסדות רפואיים, מבצעת בש"י מספר פעולות נוספות כגון:

  • איסוף מידע באמצעים מגוונים תוך שיתוף פעולה עם מוסדות הבריאות נוספים.
  • ביצוע תחקירים שוטפים לאיתור הגורמים והסיבות לכשלים.
  • שימוש בממצאים כבסיס לפיתוח תכניות מניעה מקיפות וממוקדות.
  • קידום בטיחות בהיבט של למידה מאירועים, תוך רצון לשפר תהליכים כדי להימנע מהטעות הבאה.
  • כתיבת נהלים כגון: טיפול בפסולת רפואית, אמצעי היגיינה, שימוש בציודי מגן ועוד.