ממונה בטיחות אש

מטרת קורס ממונה בטיחות אש

מטרת הקורס להעשיר את משתתפיו בנושאי בטיחות אש ומניעת דליקות, חקירת תאונות אש, היבטי רישוי עסקים, תיקי שטח ודרישות שרותי הכבאות והחקיקה בנושא אש,.

הכנת תיקי שטח מקצועיים תרגול בהכנת תוכניות בטיחות אש עפ"י הוראות מפקח נציבות כבאות ראשי(מכ"ר 503) הקניית ידע מקצועי/עיוני בהכשרת ממונה בטיחות אש בכיר. דגש על מתן פתרונות מעשיים למזעור סיכוני אש בטיחות ומניעת דלקות בארגוניים. הכרה וישום של חוקים, תקנות ותקנים מחייבים, חשיפה לציוד מתקדם. הכרת המערכות החכמות להגנת אש וכן הכנת תוכנית מקצועית לבטיחות אש בארגון.

בכל בניין, מפעל, עסק ומוסד ציבורי תוכלו למצוא על אחד הקירות את הפטיש הקטן לצד קוביית הזכוכית שבתוכה מחכה מטף הכיבוי. במקומות מסוימים אף ניתן להבחין במבט לכיוון התקרה במתקן המתכתי הכסוף – גלאי העשן. דליקה במבנה סגור או בשטח פתוח עלולה להתפתח לשריפה מאסיבית ומסוכנת. בישראל, כבכל מדינה, קיימים נהלים למניעת התלקחות אש ולהתנהגות נכונה במצב חירום. ממוני בטיחות אש חייבים להיות בקיאים בתקנות אלו ובדרכי המניעה והטיפול במקרי שריפה, ולעבור הכשרה מתאימה.

מבין נושאי הלימוד בקורס ממונה בטיחות אש

מהות האש כימיה ופיזיקה של הבעירה

אחריות מקצועית של ממוני בטיחות אש

חומרי כיבוי ומעכבי אש      

מטעני אש- סקר סיכוני אש

דרישות ותקנים ישראלים ובינלאומיים לפי סוג הארגון

סקירת סוגי ציוד מגן וציוד כיבוי ודרכי טיפול

תפקיד ממונה אש כלים מתקדמים לכיבוי ומניעת אש

חוקים ותקנות בנושא בטיחות אש ישום בארגונים

עמידות אש של חלקי בניין וחומרי בניין

הכנת תיק ביקורת מצב בטיחות אש  עפ"י נציבות הכבאות

פרויקט מעשי למניעת אש

הכנת תיק מקצועי, תכנון סידורי בטיחות

מבוא לחומרים מסוכנים (חומ"ס) מעורבות בשריפות

מערכות מים לכיבוי אש- פתרונות

התגוננות מסיכוני חשמל לממוני בטיחות אש

הכנת תיק נוהל מצבי חירום אש

עזרה ראשונה תרגול מעשי

שיטות כיבוי והכנת נהלי חירום מגזר פרטי ציבורי

סיכוני אש- במבנים מערכות ומיתקנים

מערכות גילוי איתור וכיבוי אוטומטי

שיקולי בטיחות בתכנון ניתוח תרחישים- פתרונות

סיורים מקצועיים – לטיפול במצב חירום אש

תיק שטח/ מפעל – ארגון עסקי ציבורי 

תרגול מבחן מסכם

תרגול בהכנת תוכניות בטיחות אש