נאמן בטיחות אש

הקורס מיועד לצוותי חירום במפעלים, לעובדים הקשורים  בנושא בטיחות האש במפעל.

מטרת הקורס להעשיר את משתתפיו בנושאי בטיחות אש ומניעת דליקות לבוגרי הקורס תינתן תעודת "נאמן בטיחות אש"

הקניית ידע וניסיון בנושאים:

  • תפקיד נאמן בטיחות אש
  • איתור וזיהוי מפגעים וסיכונים הגורמים לדליקות
  • היכרות עם מערכות גילוי וכיבוי אש
  • היכרות עם אמצעי כיבוי מטלטלים (זרנוקים, סוגי מזנקים)
  • התאמת שיטות ואמצעי כיבוי לסוגי הדליקות

 

 תוכן הלימודים
כימיה והפיזיקה של תהליך הבעירה. 
הכימיה והפיזיקה של כיבוי האש. 
מטעני אש.
חומרי כיבוי.
תקנות שירותי כבאות. 
ציוד כיבוי.
ציוד נילווה.
ציוד מגן וציוד לחומרים מסוכנים.
תקנים ישראלים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי (תקן 911) 
מערכות גילוי וכיבוי אש
סקר סיכונים - תיק שטח הנחיות.
עקרונות חקירת שריפות.
הזיהוי הפלילי בשריפות.
תנועת העשן במבנה.
שפעת תוצרי שריפה על מערכת הנשימה.
תפקידי נאמן בטיחות אש.
תרגול מעשי בכיבוי דלקות ועוד...

הקורס כולל כיבוד קל וארוחת צהריים קלה