נגישות לאנשים עם מוגבלויות

התאמות נגישות כוללות התאמת מקרקעין והתאמת עמדות העבודה כגון: הרחבת פתחים, הנגשת הדרכים והמעברים, התאמת תאי השירותים ועוד. התקנת ציוד בעמדות העבודה, אביזרים ומכשירי עזר בהתאם למגבלות העובד, וכן התאמת שעות העבודה, דרישות התפקיד, שירותים מיוחדים לעובדים הסובלים ממגבלה ראייה, שמיעה או תנועה וליווי ותמיכה מגורמי מקצוע בעת הצורך.

שנת 1998 נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וב- 2005 הוסף לו פרק המחייב את כל הגופים (פרטיים וציבוריים) הנותנים שירות לציבור להנגישו גם לאנשים עם מוגבלות, בכך מדינת ישראל התקדמה מדרגה נוספת ברמת המחויבות לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות.

החוק מגדיר נגישות כ-"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכניות ובפעילויות המתקיימות בהם , והכל באופן שוויוני , מכובד, עצמאי ובטיחותי" (ראה חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998 סעיף 19 א').

נגישות לבניין ציבורי

נגישות למבנים ציבוריים נחלקת לשני סוגי בניינים – בניין קיים (לפני אוגוסט 2009) ובניין חדש (אחרי אוגוסט 2009):

בניינים ציבוריים, אשר בהם ניתן שירות לציבור נדרשים להיות נגישים לבעלי מוגבלויות. תקנות הנגישות דורשות ביצוע התאמות הנוגעות למבנים, לתשתיות ולסביבת הבניין על פי התאריך בו הוקם המבנה:

  • מבנים שהוקמו לפני אוגוסט 2009 – נגישות לבניין קיים – לפי תקנות נגישות למקום ציבור שהוא בניין קיים, התשע”ב 2011. תקנות אלו ייכנסו לתוקף ביום 22 ביוני 2012
  • מבנים שהוקמו אחרי אוגוסט 2009 – נגישות לבניין חדש – לפי חלק ח1 בתוספת השנייה של תקנות התכנון והבניה( בקשה להיתר,תנאיו ואגרות) , התש”ל – 1970.

נגישות בעסקים

חוק רישוי עסקים קובע כי על מנת לקבל רישיון לעסק חדש או לחדש רישיון לעסק קיים, יש לעמוד, בין היתר, בדרישות תקנות הנגישות שיצאו בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בעל העסק נדרש להוכיח ע”י חוות דעת של מורשה נגישות כי אכן הינו עומד בדרישות הנגישות.

השירותים בהם מתמחה בש"י הנדסת בטיחות הם:

  • יעוץ ואישור נגישות – תכניות הבניה, היתרי בניה, טופס 4
  • רישוי עסקים – אישור דו”חות נגישות לצורך רישוי עסק
  • סקר נגישות – הכנת סקר נגישות ומתן הנחיות להנגשת המבנה
  • חוקים ותקנות – מתן פטור במקרים בהם החוק מתיר זאת נושא הנגישות הינו נושא מהותי בתהליך הקמת עסק, מבנה פרטי או מבנה ציבורי. הנגישות במהותה עוסקת במתן מענה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים בחברה, באופן בו יוכלו להשיג עצמאות בצורה שוויונית מכובדת ובטיחותית.